ZES-Zone en toegangseisen

Omvang en toegangseisen Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek

Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) uitstootvrij zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Maar hoe groot wordt de ZES-zone? En wat zijn de precieze eisen om deze zone in te mogen rijden?

De ZES-zone is een afgebakend gebied waarbinnen alleen emissievrije voertuigen (zonder uitstoot van schadelijke stoffen door de uitlaat) zijn toegestaan. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

Omvang van de zone

In het Convenant ZES is een globale omvang van de ZES-zone gepresenteerd. Hierin is een zoekgebied opgenomen waarbinnen de exacte grens komt te liggen. In samenspraak met de ondertekenaars van het Convenant ZES is een concept contour van de ZES-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit is eind 2023/begin 2024 voorzien.

Figuur 1. Concept contour van de ZES-zone

 

Toegangseisen

De toegangseisen voor de ZES-zone zijn in lijn met de afspraken uit de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek. Daarmee ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZES-zones in Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat invoering van de ZES-zone bij zowel kleine als grote bedrijven niet tot buitenproportionele investeringen leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar is. Ook straks moeten winkels goed bevoorraad kunnen worden, nieuwe bouwprojecten probleemloos kunnen verlopen en bewoners hun aankopen thuis kunnen laten bezorgen.

toegangseisen zes-zone rotterdam

 

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: