ZES-zone en toegangseisen

Omvang en toegangseisen Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek

Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) uitstootvrij zijn. Voor bepaalde (eerder aangeschafte) voertuigen is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Maar hoe groot wordt de ZES-zone? En wat zijn de precieze eisen om deze zone in te mogen rijden?

De ZES-zone is een afgebakend gebied waarbinnen alleen emissievrije voertuigen (zonder uitstoot van schadelijke stoffen door de uitlaat) zijn toegestaan. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

Onze adviseurs helpen je graag op weg met gratis en persoonlijk advies en praktische tips. Plan een gratis adviesgesprek in via deze link 

Omvang van de ZES-zone

In het Convenant ZES staat de globale omvang van de ZES-zone. Hierin is een zoekgebied opgenomen waarbinnen de exacte grens komt te liggen. In samenspraak met de ondertekenaars van het Convenant ZES is een concept contour van de ZES-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt eind 2023/begin 2024 verwacht.

Figuur 1. Concept contour van de ZES-zone

Download hier de lijst met postcodes die volledig of voor een (klein) deel in de ZES-zone vallen. De postcodes in het bestand vormen dus samen een groter gebied dan de ZES-zone. Bekijk figuur 1 op deze pagina om te zien waar precies de contour van de ZES-zone ligt.

Toegangseisen ZES-zone

De toegangseisen voor de ZES-zone zijn in lijn met de afspraken uit de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek. Daarmee ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZES-zones in Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat invoering van de ZES-zone bij zowel kleine als grote bedrijven niet tot te grote investeringen leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar is. Ook straks moeten winkels goed bevoorraad kunnen worden, nieuwe bouwprojecten probleemloos kunnen verlopen en bewoners hun aankopen thuis kunnen laten bezorgen.

Benieuwd naar de toegangseisen en tot wanneer je met welk voertuigtype de zone in mag rijden? Bekijk dan onderstaande tabel. Overzicht toegangseisen ZES-zone

Check je emissieklasse/euroklasse (Euro) op de website van de RDW onder ‘Motor en milieu’.

Binnenkort komen er mogelijkheden voor ontheffingen voor de ZES-zone. Houd de website in de gaten voor meer informatie hierover.

Toegangseisen milieuzones

Rotterdam kent ook twee milieuzones, Stad Rotterdam en Maasvlakte Rotterdam. Deze milieuzones gelden nu al voor vervuilende vrachtauto’s. Vrachtauto’s moeten minimaal voldoen aan emissieklasse 6 om de milieuzone in te mogen rijden. Dat is in alle gemeentes die een milieuzone hebben gelijk. Met een toegangseis van minimaal emissieklasse 6 kunnen bedrijven zich al voorbereiden op de invoering van de ZES-zone in 2025. De milieuzone Stad Rotterdam gaat op in de ZES-zone in 2025, de milieuzone Maasvlakte Rotterdam blijft ook na 2025 van kracht. Voor personen- en bestelauto’s gelden geen beperkingen. Zij mogen de milieuzone inrijden ongeacht leeftijd of emissieklasse. In Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht geldt de milieuzone ook voor personen- en bestelauto’s.

Lees hier de verschillen tussen de ZES-zone en de milieuzone.

 

Kentekencheck

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: