ZE-zone en toegangseisen

Omvang en toegangseisen zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s

Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de zero-emissiezone (ZE-zone) uitstootvrij zijn. Voor bepaalde (eerder aangeschafte) voertuigen is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Maar hoe groot wordt de ZE-zone? En wat zijn de precieze eisen om deze zone in te mogen rijden?

Verkeersbesluit

Het ontwerpverkeersbesluit kan vanaf 18 september tot en met 29 oktober 2023 op de volgende manieren worden ingezien:

 • Digitaal via officielebekendmakingen.nl. Hierop zijn het ontwerpverkeersbesluit met bijlagen in te zien. U kunt als zoekopdracht ‘Ontwerp-verkeersbesluit Zero-emissiezone Rotterdam’ invoeren.
 • Fysiek bij het Concern Informatiecentrum gemeente Rotterdam, Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer 010 267 25 14 of via het e-mailadres bir@rotterdam.nl. De openingstijden zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Inbrengen zienswijzen 

Iedereen kan van 18 september tot en met 29 oktober 2023 hun mening delen in de vorm van een zienswijze over het voorgenomen ontwerpverkeersbesluit. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling, op de volgende manieren:

 • Wilt u een zienswijze digitaal indienen dan kunt u dat doen via het webformulier op Zero-emissie voor bestel- en vrachtauto’s | Rotterdam.nl.
 • Wilt u een zienswijze schriftelijk indienen dan kunt u deze, onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerp-verkeersbesluit Zero-emissiezone Rotterdam’ verzenden aan:
  College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam
  Ter attentie van mevrouw E.M. Klinkum
  Postbus 6575
  3002 AN Rotterdam
 • Wilt u een zienswijze mondeling indienen dan kunt u hiervoor een belafspraak maken via het telefoonnummer 14 010.

Zienswijzen per e-mail ingezonden worden niet in behandeling genomen. Te laat ingediende zienswijzen (na 29 oktober 2023) worden ook niet meer in behandeling genomen.

De ZE-zone is een afgebakend gebied waarbinnen alleen emissievrije voertuigen (zonder uitstoot van schadelijke stoffen door de uitlaat) zijn toegestaan. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

Onze adviseurs helpen je graag op weg met gratis en persoonlijk advies en praktische tips. Plan een gratis adviesgesprek in via deze link 

Omvang van de ZE-zone

In het Convenant ZES staat de globale omvang van de ZE-zone. Hierin is een zoekgebied opgenomen waarbinnen de exacte grens komt te liggen. In samenspraak met de ondertekenaars van het Convenant ZES is een concept contour van de ZE-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt eind 2023/begin 2024 verwacht.

Figuur 1. Concept contour van de ZE-zone

Download hier de lijst met postcodes die volledig of voor een (klein) deel in de ZE-zone vallen. De postcodes in het bestand vormen dus samen een groter gebied dan de ZE-zone. Bekijk figuur 1 op deze pagina om te zien waar precies de contour van de ZE-zone ligt.

Toegangseisen ZE-zone

De toegangseisen voor de ZE-zone zijn in lijn met de afspraken uit de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek. Daarmee ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZE-zones in Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat invoering van de ZE-zone bij zowel kleine als grote bedrijven niet tot te grote investeringen leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar is. Ook straks moeten winkels goed bevoorraad kunnen worden, nieuwe bouwprojecten probleemloos kunnen verlopen en bewoners hun aankopen thuis kunnen laten bezorgen.

Benieuwd naar de toegangseisen en tot wanneer je met welk voertuigtype de zone in mag rijden? Bekijk dan onderstaande tabel. Overzicht toegangseisen ZES-zone

Check je emissieklasse/euroklasse (Euro) op de website van de RDW onder ‘Motor en milieu’.

Binnenkort komen er mogelijkheden voor vrijstellingen en ontheffingen voor de ZE-zone. Lees hier meer over de verschillende soorten vrijstellingen en ontheffingen.

Toegangseisen milieuzones

Rotterdam kent ook twee milieuzones, Stad Rotterdam en Maasvlakte Rotterdam. Deze milieuzones gelden nu al voor vervuilende vrachtauto’s. Vrachtauto’s moeten minimaal voldoen aan emissieklasse 6 om de milieuzone in te mogen rijden. Dat is in alle gemeentes die een milieuzone hebben gelijk. Met een toegangseis van minimaal emissieklasse 6 kunnen bedrijven zich al voorbereiden op de invoering van de ZE-zone in 2025. De milieuzone Stad Rotterdam gaat op in de ZE-zone in 2025, de milieuzone Maasvlakte Rotterdam blijft ook na 2025 van kracht. Voor personen- en bestelauto’s gelden geen beperkingen. Zij mogen de milieuzone inrijden ongeacht leeftijd of emissieklasse. In Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht geldt de milieuzone ook voor personen- en bestelauto’s.

Lees hier de verschillen tussen de ZE-zone en de milieuzone.

 

Kentekencheck

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: