Vrijstellingen en ontheffingen

Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling of ontheffing. Er zijn dan bepaalde voorwaarden waar iemand aan moet voldoen en er moet soms bewijsmateriaal aangeleverd worden. Op deze pagina vertellen wij welke vrijstellingen en ontheffingen er zijn, aan welke voorwaarden iemand moet voldoen en wat voor soort bewijsmateriaal er aangeleverd moet worden.

 

Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijg je automatisch. Een ontheffing moet je zelf aanvragen. Vrijstellingen gelden tot uiterlijk 1 januari 2030. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet het voertuig of jouw situatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het Ontheffingenbeleid zijn alle ontheffingen opgenomen.

Disclaimer: aan deze uitleg kunnen geen rechten ontleend worden. Het Ontheffingenbeleid zelf is leidend.

Zorg ervoor dat je op tijd informeert naar de mogelijkheden. Onze logistiek adviseurs helpen je graag op weg met gratis persoonlijk advies en praktische tips. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, de kosten, voorwaarden en voordelen.

Het Centraal Loket

Het aanvragen van een ontheffing kan via een landelijke website: het Centraal Loket. Vanaf 1 juli 2024 zal de landelijke website beschikbaar zijn. De gemeenten gaan de zero-emissiezones zo veel mogelijk op dezelfde manier invoeren. Ook kennen de gemeenten dezelfde soort ontheffingen. Bij elke ontheffingsaanvraag geldt wel dat je betaalt voor de aanvraag, niet voor de ontheffing zelf. Je betaalt dus ook als de aanvraag wordt afgewezen. Tijdens de behandeltijd van je aanvraag heb je geen toegang tot de ZE-zone.

Je kunt ontheffingen aanvragen voor Nederlandse en voor buitenlandse voertuigen.

Vrijstellingen

Vrijstellingen voor bestelauto's

Je bestelauto is vrijgesteld als je aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

 1. Het voertuig is, op het moment dat je een ZE-zone inrijdt, 40 jaar of ouder (oldtimer).
 2. Je hebt een rolstoeltoegankelijk voertuig met een carrosseriecode SH of een bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147 of 149.

Ben je in bezit van een bestelauto zonder een bijzonderheidscode, die je vanwege jouw handicap hebt aangepast voor meer dan €500 en wil je een ZE-zone inrijden? Dan kun je vanaf zomer 2024 een ontheffing aanvragen.

Vrijstellingen voor vrachtauto's

Je vrachtauto is vrijgesteld als je aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:

 1. Het voertuig is, op het moment dat je een ZE-zone inrijdt, 40 jaar of ouder (oldtimer).
 2. Het voertuig heeft carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31 of aanduiding voor speciale doeleinden SB of SF en het voertuig is jonger dan 13 jaar.

Een idee krijgen van hoe deze voertuigen eruit zien? Kijk dan hier.

Ontheffing in verband met lange levertijd van een vervangend, uitstootvrij voertuig

Wat betekent deze ontheffing?

Heb je een uitstootvrije bestel- of vrachtauto besteld, maar is die nog niet geleverd? Dan kan je voor het voertuig dat vervangen wordt een ontheffing aanvragen.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Je moet het volgende aanleveren:

 • een opdrachtbevestiging, met de verwachte levertijd van het voertuig inclusief eventuele opbouw; of
 • een leasecontract met de verwachte levertijd van het te leasen voertuig; of
 • als er een aanbestedingsprocedure loopt: ten minste een bewijs van start van de aanbesteding met daarin de gevraagde levertijd.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Deze ontheffing geldt totdat het nieuwe voertuig is geleverd. Vaak moet na de levering van het chassis nog een speciale opbouw gemonteerd worden. Ook deze opbouwtijd hoort bij de levertijd.

Als de levertijd langer is dan gepland, dan kan de ontheffing worden verlengd. Je hoeft hiervoor geen nieuwe ontheffing aan te vragen maar je moet dit wel doorgeven aan het Centraal Loket, inclusief een document waaruit de nieuwe levertijd blijkt.

Voor het voertuig dat vervangen wordt door het nieuwe, uitstootvrije voertuig, kan je niet nog een keer een langdurige ontheffing aanvragen.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen via het Centraal Loket.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor het aanvragen van deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Ontheffing voor een bijzondere vrachtauto met een Datum Eerste Toelating (DET) tot 13 jaar oud

Wat betekent deze ontheffing?

In de wet is vastgelegd dat gemeenten voor bepaalde soorten (bijzondere) vrachtauto’s ontheffing moet verlenen. Het gaat om kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een zware laadkraan. Dit zijn dezelfde soorten vrachtauto’s als de bijzondere vrachtauto’s voor de milieuzones.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

De voorwaarden om voor een ontheffing in aanmerking te komen zijn voor elke soort anders, en het bewijsmateriaal dat aangeleverd moet worden verschillen per soort vrachtauto.

Kermis- en circusvrachtauto

Wil je een ontheffing voor een kermis- en circusvrachtauto? Dan moet je aantonen dat je van de Belastingdienst gedeeltelijke vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting krijgt.

Exceptioneel transport

Moet je exceptioneel transport uitvoeren in een zero-emissiezone? Dan krijg je voor dat transport ontheffing voor toegang tot de zero-emissiezone. Bij de aanvraag voor deze ontheffing moet je de ontheffing exceptioneel transport aanleveren, die je van de RDW hebt gekregen.

Verhuisauto

Een ontheffing voor een verhuisauto wordt verleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het verhuisbedrijf dat het kenteken heeft aangemeld, staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in de categorie ‘Verhuisvervoer’.
 • Het aangemelde voertuig is een verhuisauto.
 • Het verhuisbedrijf is de kentekenhouder. Aantonen van het lidmaatschap van de Organisatie voor Erkende Verhuizers volstaat ook.

Vrachtauto met zware laadkraan

Net als bij de huidige milieuzones voor vrachtauto’s kan ontheffing worden verleend voor vrachtauto’s met een zware laadkraan. De laadkraan moet een hefvermogen hebben van minimaal 35 tonmeter. Om voor de ontheffing in aanmerking te komen, moet je een keuringsbewijs van de RDW van het hefvermogen aanleveren.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

De vrachtauto’s krijgen ontheffing totdat ze 13 jaar oud worden. Daarna vervalt de ontheffing automatisch.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen via het Centraal Loket.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Ontheffing voor een plug-in hybride vrachtauto

Wat betekent deze ontheffing?

Plug-in hybride vrachtauto’s komen in aanmerking voor een ontheffing tot 2030.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Je moet een verklaring hebben waarin staat dat je in de zero-emissiezone uitstootvrij rijdt. Dat kan bijvoorbeeld met een uitdraai van het motormanagementsysteem. In die uitdraai staat precies waar het voertuig elektrisch heeft gereden en waar niet.

Gemeente Rotterdam kan dit steekproefsgewijs controleren. Als de gemeente daar om vraagt, dien je aan te tonen dat je in de zone uitstootvrij hebt gereden. Als blijkt dat je niet uitstootvrij hebt gereden binnen de zero-emissiezone, dan kan je ontheffing worden ingetrokken.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Deze ontheffing is geldig tot 2030.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen via het Centraal Loket.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Ontheffing voor een voertuig dat niet uitstootvrij te koop is

Wat betekent deze ontheffing?

Je kan een ontheffing aanvragen als je een bijzonder voertuig hebt waarvoor geen uitstootvrije vervanger bestaat. Ook kan je een ontheffing krijgen als je een nieuw voertuig moet kopen waarvan geen uitstootvrije variant te koop is.

Bij de beoordeling van aanvragen voor deze ontheffing wordt naar de technische specificaties van het te ontheffen of te vervangen voertuig gekeken, bijvoorbeeld:

 • trekkracht
 • als het bijzondere voertuig een opbouw heeft die energie nodig heeft om te functioneren en waarbij die energie uit de motor van de aandrijving komt: het vermogen van de opbouw

Ook kan een bijzondere inzet van het voertuig een rol spelen, zoals wanneer:

 • het voertuig wordt gebruikt voor het vervoeren van een ondeelbare en zware lading.
 • het voertuig wordt gebruikt om heel zware lading te verplaatsen over onverharde ondergrond.
 • er lading wordt vervoerd die niet verdeeld kan worden over kleinere voertuigen.
 • het voertuig zowel op de weg als op het spoor gebruikt wordt.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Het aan te leveren bewijs is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Dit moet je aanleveren:

 • Twee offertes van verschillende leveranciers die verklaren dat het voertuig (met de vereiste specificaties) dat je wilt niet uitstootvrij te krijgen is; en
 • je moet bewijzen dat de aanhanger behorend bij het huidige voertuig van hetzelfde persoon is, als het voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd; of
 • je moet laten zien hoeveel elektrisch vermogen je voertuig nodig heeft; of
 • je moet bewijs hebben dat het voertuig wordt gebruikt om lading te vervoeren die niet gesplitst kan worden in kleinere hoeveelheden én het totale gewicht van de lading; of
 • je moet bewijs hebben dat het voertuig wordt ingezet voor verplaatsing van zeer zware lading die in grote volumes over onverharde ondergrond moet worden verplaatst; of
 • je moet bewijs hebben dat het voertuig wordt ingezet voor uitzonderlijke logistieke toepassingen waarvoor overslag van grote naar kleine voertuigen niet mogelijk is; of
 • je moet bewijs hebben dat een specialistisch voertuig dat zowel op de weg als op het spoor moet kunnen rijden, vanwege overschrijding van gewicht niet door de RDW goedgekeurd kan worden.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Een ontheffing is maximaal één jaar geldig. Er wordt dan gekeken of het voertuig al beschikbaar is. Daarna kan eventueel een nieuwe ontheffing worden aangevraagd.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen via het Centraal Loket.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Ontheffing voor een bestel- of vrachtauto in particulier bezit

Wat betekent deze ontheffing?

Als je als particulier een bestel- of vrachtauto hebt, kun je ook in aanmerking komen voor een ontheffing. De zero-emissiezone is bedoeld voor zakelijke bestel- en vrachtauto’s. Je moet dan wel bewijzen dat je het voertuig niet voor een bedrijf gebruikt.

Op deze manier kan je ook ontheffing aanvragen voor een kampeerauto of camper in particulier bezit die als bestel- of vrachtauto staat geregistreerd. Als jouw kampeerauto of camper als bedrijfsbezit staat geregistreerd, kan je dagontheffingen aanvragen.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Hiervoor moet je een aantal dingen aanleveren:

 • Het bedrag dat je per kwartaal of per jaar betaalt aan motorrijtuigenbelasting
 • Autoverzekeringspapieren
 • Foto’s
 • Een schriftelijke verklaring dat je de bestel- of vrachtauto alleen privé gebruikt en blijft gebruiken, en niet voor zakelijk gebruik

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Een ontheffing voor een bestel- of vrachtauto in particulier bezit is geldig tot 1 januari 2028 en vervalt automatisch.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen via het Centraal Loket.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Ontheffing voor een bestel- of vrachtauto die vanwege een handicap is aangepast

Wat betekent deze ontheffing?

Als jouw bestel- of vrachtauto speciaal is aangepast om door iemand met een handicap te gebruiken, dan kom je in aanmerking voor een ontheffing. Deze aanpassing moet uiteraard gedaan zijn met het oog op de handicap.

De voorwaarden voor deze ontheffing zijn:

 • De eigenaar, een gezinslid of een persoon voor wie de eigenaar mantelzorger is heeft een beperking en daarom is de auto aangepast.
 • De aanpassing heeft minstens € 500 gekost.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Je moet het volgende aanleveren:

 • een betaalbewijs van een onderneming die aantoonbaar gespecialiseerd is in voertuigaanpassingen voor gehandicapten en waaruit de aanpassing blijkt, of;
 • een foto van het voertuig waarop de aanpassing in of aan het voertuig zichtbaar is en een foto waarop het voertuig en het kenteken zichtbaar zijn; of
 • een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart van de voertuigeigenaar, bestuurder van het voertuig, van een gezinslid van de eigenaar of de bestuurder of van een persoon aan wie de eigenaar mantelzorg verleent.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Zo’n ontheffing is geldig tot 1 januari 2030 en vervalt automatisch.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen via het Centraal Loket.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Dagontheffing voor een bestel- of vrachtauto

Wat betekent deze ontheffing?

Elke bestel- en vrachtauto komt in aanmerking voor 12 dagontheffingen per jaar voor toegang tot de zero-emissiezone van Rotterdam. Ook voor alle andere zero-emissiezones in Nederland kan je een dagontheffing aanvragen, voor elke zero-emissiezone 12 keer per jaar.

Bij verkoop van het voertuig, vervreemding of overdracht van het kenteken naar een andere kentekenhouder blijft het aantal verleende dagontheffingen in het betreffende kalenderjaar en voor de betreffende zero-emissiezone(s) staan.

Let op: sommige gemeenten hanteren een ondergrens van de emissieklasse van je voertuig om in aanmerking te komen voor een dagontheffing. Kijk op www.opwegnaarzes.nl voor welke zero-emissiezones dat geldt.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Voor deze ontheffing hoef je geen bewijsmateriaal aan te leveren.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Een dagontheffing geldt vanaf 00.00 uur van de dag waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, tot 06.00 uur de volgende dag. Je kan de dagontheffing ook aanvragen nadat je de zero-emissiezone bent ingereden. Je moet dat dan wel nog diezelfde dag doen.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen via het Centraal Loket.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Ontheffing voor een bestel- of vrachtauto vanwege bedrijfseconomische omstandigheden

Wat betekent deze ontheffing?

Dreigt je bedrijf in financiële problemen te komen door de invoering van een zero-emissiezone? Dan kan je ontheffing aanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld de overstap naar een uitstootvrij voertuig op korte termijn financieel niet mogelijk is. Of als je zo veel minder omzet verwacht te krijgen dat je failliet kan gaan.

De beoordeling van aanvragen voor deze ontheffing gebeurt in twee stappen:

 1. Analyse van de financiële situatie van je bedrijf;
 2. Beoordeling van de aanvraag, rekening houdend met de financiële situatie én andere omstandigheden van je bedrijf.

STAP 1: Analyse financiële situatie

In opdracht van het Centraal Loket kijkt een onafhankelijk financieel adviesbureau naar de financiële situatie van jouw bedrijf, en of er grote financiële problemen kunnen ontstaan als je geen ontheffing krijgt. Voor de analyse moet je jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar aanleveren, plus een prognose voor één jaar. Het financiële adviesbureau kijkt vervolgens naar:

 • De restwaarde van het voertuig waarvoor je ontheffing aanvraagt en de kosten voor een vervangend, uitstootvrij voertuig.
 • De aflossingscapaciteit van je bedrijf aan de hand van je omzet, resultaat, afschrijvingen, aflossingen, investeringen en privé-onttrekkingen.
 • De kredietwaardigheid van je bedrijf

Gaat het in jouw geval om een leaseconstructie, een gehuurde vrachtauto of een dochteronderneming? Dan wordt de analyse gedaan aan de hand van de geconsolideerde jaarrekeningen. Dit zijn jaarrekeningen van het moederbedrijf. Je kunt hiervoor een accountant of andere financiële dienstverlener inschakelen.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de gehele onderneming van de hoofdgebruiker. Er wordt niet beoordeeld of de continuïteit van een bepaald bedrijfsonderdeel wordt bedreigd. Het begrip bedrijfsonderdeel is namelijk moeilijk af te bakenen. Daardoor kan discussie ontstaan over wat dit begrip precies betekent. Natuurlijk kan ook de continuïteit van een cruciaal bedrijfsonderdeel of een cruciale bedrijfsactiviteit van een onderneming worden bedreigd, waardoor de continuïteit van de hele onderneming in gevaar komt. Maar dan kijkt de gemeente naar de continuïteit van de gehele onderneming.

Op basis van de analyse geeft het financiële adviesbureau een advies om wel of niet een ontheffing te verlenen. Met deze beoordelingssystematiek kan de gemeente waarvoor je de ontheffing aanvraagt de meeste aanvragen beoordelen. Als de gemeente met deze beoordelingssystematiek geen (sluitende) beslissing kan nemen, dan laat de gemeente ook andere factoren meewegen op basis van aanvullende gegevens. Zie Stap 2.

STAP 2: Mogelijke alternatieven

Bij het bepalen of je geen andere mogelijkheden hebt om te voldoen aan de regels van de zero-emissiezone, kan de gemeente ook kijken naar onder andere:

 • de mogelijkheid van dagontheffingen;
 • inzet van schonere voertuigen uit het wagenpark;
 • huur van schonere voertuigen;
 • inhuren van een andere transporteur die wel een uitstootvrij voertuig heeft;
 • inzet van lichtere voertuigen uit het wagenpark;
 • de aanschaf van een tweedehands voertuig.

Op basis van de financiële analyse beslist de gemeente of je ontheffing krijgt of niet.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Voor een ontheffing moet je aantonen dat:

 • voor jouw onderneming geen andere vervoeroplossing voorhanden is om de zero-emissiezone in te rijden; en
 • je vaker dan twaalf keer per jaar in de zero-emissiezone moet zijn; en
 • je voor je omzet afhankelijk bent van toegang tot de zero-emissiezone; en
 • een ontheffing noodzakelijk is omdat de kosten voor een uitstootvrij voertuig zo hoog zijn dat je bedrijf in financiële problemen dreigt te komen

Bewijs om dit aan te tonen:

 1. jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar;
 2. BTW-aangiften van het huidige jaar;
 3. overzicht van je wagenpark;
 4. rittenstaten en facturen waaruit de behaalde omzet in de zero-emissiezone met het betreffende voertuig blijkt;
 5. contracten waaruit blijkt dat je werkzaamheden in de zero-emissiezone verricht;
 6. kenteken van het betreffende voertuig;
 7. voor zover aanwezig, een offerte van de leverancier van een uitstootvrij(e) voertuig(en) inclusief de eventueel noodzakelijke aanpassingen; en
 8. Als dit aanwezig is, een standplaatsvergunning

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Een ontheffing is één jaar geldig vanaf de datum waarop de ontheffing ingaat. Na dat jaar kan je een nieuwe aanvraag indienen. De ontheffing is alleen geldig in de gemeente waarvoor je de ontheffing hebt aangevraagd.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen bij het Centraal Loket maar wordt uiteindelijk beoordeeld door de gemeente waarvoor je de ontheffing aanvraagt. Wil je de ontheffing voor meerdere gemeenten aanvragen, dan moet je deze ook apart aanvragen.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Afwijkingsmogelijkheid - Hardheidsclausule

Wat betekent deze ontheffing?

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente afwijken van de regels. Dit noemen we de hardheidsclausule. Bijvoorbeeld in bijzondere situaties die vooraf niet waren voorspeld. Of als de gevolgen van het beleid veel te ingrijpend zijn. Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen moet je wel een goede onderbouwing kunnen geven.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen moet je uitleggen waarom je in de zero-emissiezone moet zijn en wat in jouw geval de bijzondere situatie is en waarom dit grote gevolgen heeft voor je bedrijf.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Dit is afhankelijk van de situatie per bedrijf.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

Deze ontheffing moet je aanvragen bij het Centraal Loket maar wordt uiteindelijk beoordeeld door de gemeente waarvoor je de ontheffing aanvraagt. Wil je de ontheffing voor meerdere gemeenten aanvragen, dan moet je deze ook apart aanvragen.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Melding voor marktondernemers

Wat betekent deze ontheffing?

Gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen om met marktondernemers in gesprek te gaan om gezamenlijk een groeipad te ontwikkelen, waardoor ook marktondernemers kunnen voldoen aan de eisen van de zero-emissiezone. Tot die tijd hebben marktondernemers op marktdagen toegang tot de zero-emissiezone. Om van de tijdelijke regeling gebruik te maken, moet je een melding maken bij de gemeente Rotterdam.

Wat voor bewijsmateriaal moet je aanleveren?

Als je een marktondernemer bent, moet je melding maken bij de gemeente Rotterdam met onderstaand bewijs:

 • je marktvergunning;
 • het kentekenbewijs van je voertuig;
 • recente foto’s van je voertuig waarop het voertuig zowel van binnen als van buiten, inclusief kenteken, zichtbaar is;
 • inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel.

Hoe lang geldt deze ontheffing?

Als jij een marktondernemer bent, heb je tot nader te bepalen einddatum, toegang tot de zero-emissiezone op de dagen dat je op de markt staat.

Waar moet je deze ontheffing aanvragen?

De melding moet je doen bij de gemeente Rotterdam.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van deze ontheffing?

De kosten voor deze ontheffing zijn nog niet bekend.

Algemene informatie

Algemene bepalingen

In het ontheffingenbeleid zijn een aantal algemene regels opgenomen:

 • Op de website van de gemeente staat een link naar de website waar je ontheffing kan aanvragen.
 • Aan een ontheffing kunnen extra bepalingen of beperkingen worden gesteld. Als dat zo is, krijg je daarvan bericht.
 • Soms heeft de gemeente extra informatie nodig om je aanvraag te beoordelen. Die vragen we dan op.
 • Als een handhaver jou om je ontheffing vraagt, moet je die kunnen laten zien. Dat mag uitgeprint op papier, maar het mag ook digitaal via bijvoorbeeld je telefoon.
 • Je betaalt leges voor de behandeling van de aanvraag, dus ook als de aanvraag wordt afgewezen.
 • Een aanvraag voor een langdurige ontheffing moet binnen 8 weken behandeld zijn. Als er onvoldoende informatie is aangeleverd wordt de behandelperiode stopgezet. Als er meer tijd nodig is om je aanvraag te behandelen, dan kan de behandelperiode verlengd worden met nog eens 8 weken.

Weigering of intrekking van een ontheffing

 

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om een ontheffing te weigeren of in te trekken.

Weigeren

Een aanvraag voor een ontheffing van een voertuig dat niet aan de toegangsregels voor de zero-emissiezone voldoet kan de gemeente weigeren als je dat voertuig:

 • hebt gekocht na 31 december 2024 of;
 • wilt inzetten voor werk in de zero-emissiezone dat je na 31 december 2024 hebt aangenomen of;
 • wilt gebruiken in een bedrijf dat je na 31 december hebt gevestigd in de zone.

Deze weigeringsgronden zijn opgenomen omdat bedrijven hadden kunnen weten dat de zero-emissiezone van kracht werd, en om alle bedrijven gelijke kansen te geven voor werk in de zero-emissiezone.

 

Intrekken

Het Centraal Loket of de gemeente kan een verleende ontheffing intrekken in de volgende situaties:

 • De aanvrager heeft onjuiste of onvolledige gegevens gegeven. En hier is bewijs van.
 • Het beleid of de wet- en regelgeving verandert.
 • Je vraagt zelf om het intrekken van de ontheffing voor je voertuig.
 • Jij of je voertuig voldoen niet meer aan de voorwaarden waaronder je ontheffing hebt gekregen.
 • Als het voertuig wordt verkocht of gestolen. Dit geldt niet voor verleende dagontheffingen, deze ‘verhuizen’ bij verkoop mee naar de nieuwe eigenaar.

Je moet de verkoop van een voertuig altijd melden. Het Centraal Loket controleert regelmatig de tenaamstelling van de voertuigen waarvoor ontheffing is verleend.

Intrekking beleidsregels milieuzone en overgangsrecht

Omdat de zero-emissiezone Rotterdam de milieuzone Stad Rotterdam vervangt, vervalt het ontheffingenbeleid van de milieuzone. Een ontheffing die eerder is verleend voor de milieuzone Stad Rotterdam blijft geldig voor de zero-emissiezone, totdat de einddatum van deze ontheffing is bereikt.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?