Vrijstellingen en ontheffingen

Foto: Joep Boute

Vrijstellingen en ontheffingen zero-emissiezones

Bij de invoering van de zero-emissiezones (ZE-zones) gelden er overgangsregelingen, waarbij nieuwere en schonere bestel- en vrachtauto’s langer toegang hebben tot de ZE-zone. Het kan zijn dat je geen toegang hebt tot de ZE-zones met jouw voertuig, omdat jouw voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijg je automatisch. Een ontheffing moet je zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet het voertuig of jouw situatie aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vul hier de kentekenchecker in om te kijken of jouw voertuig vanaf 2025 de ZE-zone nog in mag. Mag je voertuig de ZE-zone (na een bepaalde datum) niet meer in? Kijk dan of je in aanmerking komt voor een van de onderstaande vrijstellingen of ontheffingen.

Vrijstellingen

Vrijstellingen gelden tot uiterlijk 1 januari 2030

Bestelauto’s
Je bestelauto is vrijgesteld als je aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Het voertuig is 40 jaar of ouder (oldtimer).
2. Je hebt een rolstoeltoegankelijk voertuig met een carrosseriecode SH of een bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147 of 149.

Ben je in bezit van een bestelauto zonder een bijzonderheidscode, die je vanwege jouw handicap hebt aangepast voor meer dan €500 en wil je een ZE-zone inrijden? Dan kun je te zijner tijd een ontheffing aanvragen.

Vrachtauto’s
Je vrachtauto is vrijgesteld als je aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Het voertuig is op het moment dat je een ZE-zone inrijdt 40 jaar of ouder (oldtimer).
2. Het voertuig heeft carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31 of aanduiding voor speciale doeleinden SB of SF en het voertuig is jonger dan 13 jaar.

Ontheffingen

Voor bestel- en vrachtauto’s die niet onder een overgangsregeling vallen of zijn vrijgesteld komen de volgende ontheffingsmogelijkheden:

  • 12 dagontheffingen per voertuig, per zone, per kalenderjaar
  • Ontheffing wegens lange levertijden
  • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden
  • Ontheffing op basis van de hardheidsclausule
  • Ontheffing als er geen emissieloze alternatieven zijn voor het voertuig

Dagontheffingen
De dagontheffing zal worden verleend voor de duur van één kalenderdag, startend om 00:00 uur en eindigend om 06:00 uur de volgende dag. Er worden maximaal 12 dagontheffingen verleend per voertuig, per zone en per kalenderjaar. Het kan zijn dat de gemeente een ondergrens gaat hanteren voor de emissieklasse van jouw voertuig. Houd voor meer informatie de website in de gaten.  

Ontheffing wegens lange levertijden
De wachttijd voor het leveren van nieuwe voertuigen loopt op. In sommige gevallen tot 18 maanden. Dat is hartstikke vervelend. Daarom kan je een ontheffing krijgen als je een nieuw emissievrij voertuig besteld hebt met de bevestiging van je order. Zo overbrug je de wachttijd en kan je met je huidige voertuig gerust de stad in blijven rijden.

Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden
Als het vervangen van jouw voertuig door een emissieloos alternatief je bedrijf in directe financiële problemen brengt, bijvoorbeeld een dreigend faillissement, bij het vervangen van jouw voertuig door een emissieloos alternatief kan een ontheffing worden verleend. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet je dit te zijner tijd aantonen met recente jaarrekeningen en/of een btw-aangifte.

Ontheffing op basis van hardheidsclausule
In enkele bijzondere gevallen komt een voertuig niet in aanmerking voor een andere ontheffing, maar zijn de gevolgen voor het bedrijf wel onevenredig groot (bijvoorbeeld bij een pensioen met bedrijfsbeëindiging op korte termijn). In zulke uitzonderlijke gevallen kan een ontheffing op basis van een hardheidsclausule worden verleend. Dit is een maatwerkoplossing waarbij de gemeente per geval een aparte beslissing neemt.

Ontheffing als er geen emissieloze alternatieven zijn voor jouw voertuig
Het kan voorkomen dat een voertuig nog niet in een emissieloze variant verkrijgbaar is. In dat geval kan er een ontheffing worden verleend. De voorwaarden hiervoor worden op dit moment uitgewerkt om een zo transparant en eerlijk mogelijke beoordeling te kunnen maken.

Ontheffingen tot 1 januari 2030

Bestel- en vrachtauto van particulieren
Het Rijk bekijkt met gemeenten hoe particulieren die een bestel- of vrachtauto bezitten voor privégebruik in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Plug-in hybride vrachtauto
Een plug-in hybride vrachtauto kan je met een externe stekker opladen. Deze vrachtauto’s kunnen een ontheffing krijgen, mits ze aantoonbaar elektrisch rijden in de zone. Hiervoor dien je op verzoek van de gemeente aan te kunnen tonen dat je binnen de ZE-zone elektrisch hebt gereden.

Bijzondere voertuigen
De volgende vrachtauto’s komen in aanmerking voor een ontheffing tot ze de leeftijd van 13 jaar (Datum Eerste Toelating) hebben bereikt óf tot 1 januari 2030:

  • kermis- of circusvoertuig
  • bedrijfsauto met zware laadkraan (een vrachtauto met een kraan van 35 tonmeter of meer hefvermogen)
  • verhuisauto (vrachtauto die gebruikt wordt door een verhuisonderneming en bestemd voor het vervoeren van inboedels)
  • vrachtauto voor exceptioneel vervoer
  • bestelauto zonder een bijzonderheidscode, die je vanwege jouw handicap hebt aangepast voor meer dan €500

Aanvragen ontheffing

Om het aanvragen van een ontheffing zo eenvoudig mogelijk te maken wordt er gewerkt aan een digitaal Centraal Loket Ontheffingen voor ZE-zones. Bij dit loket kunnen ontheffingen worden aangevraagd voor alle deelnemende gemeenten met een ZE-zone. Naar verwachting is dit Centraal Loket medio 2024 gereed.

Tot die tijd kun je met vragen terecht bij logistiek010@rotterdam.nl

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: