Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen.

ZE-zone

Wat houdt de zero-emissiezone (ZE-zone) voor bestel- en vrachtauto's precies in?

De ZE-zone is een gebied waarbinnen alle zakelijke bestel- en vrachtauto’s zonder uitstoot van schadelijke stoffen moeten rijden. Ook is het streven de logistiek binnen deze zone zo efficiënt mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld door bundeling van goederen aan de rand van de stad.

Voor wie geldt de ZE-zone?

Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen of uitvoeren van diensten. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden. Vanaf 1 januari 2025 moeten nieuwe bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn in de ZE-zone. Dit betekent dus geen diesel, benzine, LPG of bio diesel, maar wel elektrisch of waterstof. Voor een groot deel van de voertuigen geldt een overgangsregeling. Hier vind je een overzicht van de toelatingseisen.

Geldt de ZE-zone ook voor particulieren?

Het Rijk heeft aangegeven dat de ZE-zone niet geldt voor particulieren. Particulieren in het bezit van een bestel- of vrachtauto kunnen een ontheffing aanvragen, als zij aan kunnen tonen dat ze hun voertuig niet bedrijfsmatig gebruiken.

Hoe particulieren deze ontheffing kunnen aanvragen, wat de aanvullende voorwaarden zijn en welke documenten daarvoor nodig zijn, wordt nu uitgezocht door het Rijk samen met andere gemeenten, waaronder Rotterdam.

Geldt de ZE-zone ook voor speciale voertuigen voor mensen met een beperking?

Voor bepaalde rolstoeltoegankelijke voertuigen geldt een vrijstelling tot 1 januari 2030. Kijk op de kentekenchecker of dit geldt voor uw voertuig. Om vrijstelling te krijgen voor uw voertuig hoeft u niets te doen. Deze wordt automatisch verleend. Dit gebeurt aan de hand van uw voertuiggegevens bij de RDW. Dezelfde gegevens zijn ook verwerkt in de kentekenchecker.

Mocht uw voertuig niet in aanmerking komen voor een vrijstelling, dan komen er ook mogelijkheden voor ontheffingen.

Hoe deze ontheffingen aangevraagd kunnen worden, wat de voorwaarden zijn en welke documenten daarvoor nodig zijn wordt momenteel uitgezocht door het Rijk samen met andere gemeenten waaronder Rotterdam.

Vanaf wanneer gaat de ZE-zone in?

De ZE-zone gaat op 1 januari 2025 in. Voor een groot deel van de voertuigen die vóór 1 januari 2025 zijn aangeschaft geldt een overgangsregeling (zie volgende vraag).

Wat zijn de toegangseisen? Tot wanneer heb ik tijd om aan die eisen te voldoen?

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn in de ZE-zone.
 • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZE-zone.
 • Bakwagens Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2020 en trekkers Euroklasse/emissieklasse 6 die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse/emissieklasse 4 of lager kunnen vanaf 1 januari 2025 niet meer de ZE-zone in.
 • Bestelauto’s Euroklasse/emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZE-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse/emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZE-zone.

Je kunt de RDW kentekencheck gebruiken om te bekijken welke Euroklasse/emissieklasse je voertuig heeft.

Gaat het alleen om elektrisch vervoer? Of is een voertuig met waterstof ook toegestaan?

Zowel batterij-elektrische voertuigen als voertuigen aangedreven door waterstof zijn welkom in de ZE-zone.

Gelden dezelfde toegangseisen ook bij andere steden?

Alle ZE-zones in Nederland hebben dezelfde toegangseisen. De toegangseisen zijn opgesteld in lijn met het nationale Klimaatakkoord en de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek.

Waar liggen de grenzen van de ZE-zone?

Samen met de ondertekenaars van het Convenant ZES is in 2021 een concept contour van de ZE-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit staat gepland voor eind 2023-begin 2024.

Waarom stelt de gemeente zo’n ZE-zone in?

De luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van Rotterdam moet verbeteren om de stad voor ons allemaal leefbaar te houden. Logistiek veroorzaakt vieze lucht en uitstoot van CO2. Ook zorgt het voor geluidsoverlast met effect op de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd zijn transport en diensten wel nodig in de stad. Een goede bereikbaarheid is essentieel om in de stad te wonen en te werken. Daarom gaat Rotterdam voor schone en efficiënte logistiek en voert zij net als veel andere Nederlandse steden vanaf 1 januari 2025 de ZE-zone in. Deze zone is in lijn met het nationale Klimaatakkoord.

In hoeverre staan de plannen vast of is het nog steeds een ambitie?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 tot 40 gemeenten zero-emissiezones in hun steden invoeren. Naast gemeente Rotterdam hebben 27 gemeenten hiervoor plannen gemaakt en aangekondigd om deze zones in te voeren. Zij zijn nu bezig met de voorbereidingen. In sommige andere gemeenten is de invoering nog een ambitie. Het aantal zones zal dus nog groeien. De toegangsregels worden wettelijk vastgelegd in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990).

Waar in Nederland komen ZE-zones?

Vanaf 1 januari 2025 zullen 30 tot 40 Nederlandse gemeenten een ZE-zone invoeren. Om te zien welke andere gemeenten meedoen met de zero-emissiezones, kunt u kijken op de website https://www.opwegnaarzes.nl/ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Moet ik als ondernemer mijn onderaannemers vragen of ze de ZE-zone in mogen? Of is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf?

De eigenaar van het voertuig en dus van het bedrijf is zelf verantwoordelijk. Schakel je onderaannemers in, dan moeten zij er zelf voor zorgen dat ze aan de eisen voldoen. Je kunt hen wel stimuleren de overstap naar schoon vervoer te maken.

Er zijn geen elektrische bestel -en vrachtauto’s die aan mijn eisen voldoen. Kan ik ontheffing aanvragen?

Als er geen uitstootvrij alternatief beschikbaar is, dan kan de gemeente een tijdelijke ontheffing verlenen totdat het alternatief wel beschikbaar is. In de beoordeling wordt breder gekeken dan het 1-op-1 vervangen van het huidige dieselvoertuig. Een alternatief kan ook zijn om een ander logistiek concept in te zetten met andere type voertuigen of gebruik te maken van aanbieders die dit voor je kunnen organiseren.

Meer informatie over ontheffingen en vrijstelling vind je hier.

Laden

Komen er nu ook meer laadpalen in de stad? En wie moet daarvoor zorgen, de overheid of de ondernemer?

Ondernemers kunnen via www.laadpaalnodig.nl/rotterdam een openbare laadpaal aanvragen. Gemeente Rotterdam heeft rekening gehouden met een toenemende vraag aan laadpalen. Voor het laden van vrachtauto’s kan gebruik gemaakt worden van openbare snellaadvoorzieningen.

Het meest voordelige is om op eigen terrein te laden bij de distributiecentra en -hubs, thuis of bij het eigen bedrijf. Voor deze laadvoorzieningen is de ondernemer zelf verantwoordelijk. Zie ook de Handreiking depotladen van de NAL: Handleiding Depot Laden (agendalaadinfrastructuur.nl)

Hoe weet ik waar laadpalen staan? Zijn er voldoende oplaadpunten voor mijn bestelauto/vrachtauto?

Bekijk deze kaart om te zien welke oplaadpunten er zijn. Ook kunt u de laadlocaties in Nederland bekijken op onder andere de volgende apps: A Better Route Planner, Chargemap, PUMP, nextcharge, ShellRecharge, ANWBMobiliteit, Leap24.

Waar kan ik mijn bestelauto/vrachtauto opladen?

De meest goedkope mogelijkheid is het laden van het voertuig op eigen terrein. Als je een eigen terrein hebt (oprit of parkeerplaats), ben je zelf verantwoordelijk voor de realisatie van laadinfrastructuur op jouw eigen terrein. Zie ook de Handreiking depotladen van de NAL: Handleiding Depot Laden (agendalaadinfrastructuur.nl) In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van het openbare netwerk met laadpalen. Dit netwerk wordt telkens uitgebreid waar gemeenten of laadpaalaanbieders zien dat behoefte is aan meer laadpalen. Via www.laadpaalnodig.nl/rotterdam kan je ook een openbare laadpaal aanvragen.

Op de batterij van een elektrische auto kan ik niet lang genoeg/ver genoeg rijden. Hierdoor kan ik mijn werkzaamheden niet meer uitvoeren. Wat nu?

De actieradius van elektrische voertuigen is de afgelopen jaren steeds groter geworden en naar verwachting zet deze trend zich door. Tegelijk is het netwerk van laadpunten, zowel in de openbare ruimte, semi-publiek bij commerciële partijen en op privaat terrein steeds dichter geworden. Zo kan op veel plekken (bij)geladen worden. Dit werkt voor de veelrijders anders dan met benzine of diesel: er wordt niet in één keer volgetankt, maar er wordt bijgeladen wanneer het kan (waarbij de dag vanuit huis of het depot wel vaak “vol” kan worden gestart). Dit netwerk van publieke, semipublieke en private laadpunten breidt zich bovendien in hoog tempo uit.

Kijk van tevoren naar de afstand die je moet afleggen en plan je laadmomenten in. Zo kom je niet voor onverwachte omstandigheden te staan. Op deze kaart kunt u zien welke oplaadopties voor u van toepassing zijn. Zie ook: https://www.logistiekladen.nl/

De wachttijd voor de installatie van een oplaadpunt is te lang. Hierdoor kan ik mijn voertuig niet opladen en daardoor mijn werkzaamheden niet uitvoeren. Hoe kan ik nu mijn werkzaamheden uitvoeren?

Het is zaak om tijdig te beginnen met de inventarisatie van de benodigde netaansluiting voor het opladen van uw voertuig. Om er in de tussentijd toch voor te zorgen dat u uw elektrische voertuig kunt opladen, kunt u kijken naar andere laadpunten in de stad. Bekijk deze kaart om te zien welke oplaadopties voor u van toepassing zijn. Ook kunt u de laadlocaties in Nederland bekijken op de volgende apps: A Better Route Planner, Chargemap, PUMP, nextcharge, ShellRecharge, ANWBMobiliteit, Leap24. U kunt ook afspraken maken met omliggende bedrijven om tijdelijk gebruik te maken van de reeds door hun gerealiseerde laadvoorziening. Zo kan op veel plekken (bij)geladen worden. Dit werkt anders dan met benzine of diesel: er wordt niet in één keer volgetankt, maar er wordt bijgeladen wanneer het kan (waarbij de dag vanuit huis of het depot wel vaak “vol” kan worden gestart). Kijk van tevoren naar de afstand die je moet afleggen en plan je laadmomenten in. Zo kom je niet voor onverwachte omstandigheden te staan.  Zie ook: https://logistiekladen.nl/

Welke invloed heeft netcongestie op het plaatsen van mijn laadpalen?

Voor laadpalen voor e-bestelauto’s is er in het algemeen geen knelpunt, daarvoor is geen groot vermogen nodig tenzij het om een groot wagenpark gaat. Laadinfra voor elektrische vrachtauto’s heeft wel veel vermogen nodig en dan kan netcongestie wel belemmerend zijn. Met de rekentool ‘Portaal Logistiek’ kunt u een inschatting maken van het piekvermogen als u uw wagenpark elektrificeert. Voor de laadinfra van vrachtwagens kunt u contact opnemen de netbeheerder. Vaak is een aansluiting nog mogelijk. Wel geldt: hoe eerder aanvragen hoe beter. Zie ook: handreiking Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit of https://logistiekladen.nl/. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van uw bedrijventerrein.

Hoeveel kost het aanleggen van laadpalen?

De investeringen voor aanleggen van een enkele laadpaal zijn niet zo groot. Hiervoor kan het beste contact worden gezocht met één van de vele aanbieders van laadpalen. Denk u er aan meerdere laadpalen tegelijkertijd aan te leggen? Dit heet een laadplein en voor een indicatie van de kosten maakt u gebruik van het Laadplein Kostenmodel.

Ik heb een grotere netaansluiting nodig. Hoe regel ik dit?

Ben jij ook bezig met de transitie naar elektrische voertuigen en wil je jouw elektrische bestel- en vrachtwagens op eigen terrein gaan opladen? Dat vereist een netaansluiting die past bij jouw laadvraag, zodat je ook voldoende stroom heb op het juiste moment. Hoe pak je dat aan en wat staat je te wachten? Deze nieuwe factsheet helpt je op weg.

Haalbaarheid

Is de ZE-zone haalbaar voor kleine ondernemers?

Gemeenten, het Rijk, brancheorganisaties en experts hebben afgesproken dat de ZE-zone voor iedere ondernemer haalbaar moet zijn. Hiervoor zijn verschillende afspraken gemaakt. Zoals de overgangsregeling die gebaseerd is op afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten. Maar ook de fiscale voordelen en subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische bestel- of vrachtauto zijn onderdeel van die afspraken. Hiermee is een elektrische bestelauto over een langere periode gezien in veel gevallen al goedkoper dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Voor het grootste deel van de (kleine) ondernemers is de ZE-zone hierdoor haalbaar.

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente een ontheffing verlenen aan bedrijven die aantonen dat zij niet in staat zijn om een elektrische bestelauto aan te schaffen. Hoe deze ontheffing aangevraagd kan worden, wat de voorwaarden zijn en welke documenten daarvoor nodig zijn wordt momenteel door de gemeente Rotterdam samen met andere steden en het Rijk uitgezocht. Je kunt t.z.t. onze website in de gaten houden voor meer informatie hierover.

Zijn er straks genoeg voertuigen te koop ?

Ja, er zijn nu al genoeg elektrische voertuigen beschikbaar en soms zelfs voordeliger in aanschaf vanwege tegemoetkomingen zoals subsidies en fiscale voordelen.

Kijk hier voor een overzicht van alle elektrische bestelbussen, inclusief de belangrijkste specificaties als aankoopprijs en actieradius. Voor beschikbare elektrische vrachtwagens is hier een overzicht te vinden. Heeft u nog geen idee welk voertuig voor u geschikt is? Met de online simulator elektrisch rijden ziet u hoe groot de batterij moet zijn, waar je het beste kunt laden en met welke kosten u rekening moet houden. Of ga naar www.welkeebestelbus.nl. Hier kunt u op basis van het kenteken uw huidige bestelauto vergelijken met een elektrisch alternatief.

Kunnen kleine ondernemers een elektrisch voertuig veroorloven?

Op dit moment is een elektrische bestelauto – op lange termijn – in veel gevallen al goedkoper dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie, ook wordt de hogere investering terugverdiend door de lage onderhoudskosten. De komende jaren zal de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden én zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands.

Ik zit de komende jaren nog vast aan mijn huidige leasecontract, hoe voldoe ik straks aan de voorwaarden van een zero-emissiezone?

Kijk eerst bij de overgangsregeling tot wanneer jouw voertuig nog de ZE-zone in mag. Als je denkt dat jouw voertuig geen toegang meer heeft neem dan contact op met je leasemaatschappij. Ook zij zal rekening houden met de zero-emissiezones die in Nederland worden ingevoerd. Normaliter loopt een leasecontract 2 tot 5 jaar en over het algemeen stellen leasemaatschappijen nieuwe modellen met schonere emissieklassen ter beschikking.

Mag ik nog een tweedehands fossiele bestelauto met emissieklasse 5 of 6 kopen om daar nog mee te blijven rijden?

Ja, dat mag. Maar als u hiermee de zero-emissiezones in wilt rijden moet u opletten dat hier ook een einddatum aan zit: respectievelijk 1 januari 2027 voor emissieklasse 5 en 1 januari 2028 voor emissieklasse 6. Bedenk overigens dat het rijden van uitstootvrije voertuigen een concurrentievoordeel kan opleveren: steeds meer opdrachtgevers zullen naar duurzaam vervoer vragen bij hun opdrachten.

De techniek voor emissievrije vrachtauto’s is nog niet zo ver. Kan de gemeente emissievrij dan wel eisen?

De technologische ontwikkelingen van emissievrije vrachtauto’s zit nog in de beginnende fase (anders dan bestelauto’s). Voor vrachtauto’s is daarom een ruime overgangsregeling afgesproken. Bakwagens met een Euroklasse 6 die ná 1 januari 2020 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone. Trekkers met een Euroklasse 6 die ná 1 januari 2017 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone. Met deze afspraak hoeft de sector niet het onmogelijke te doen, maar is er wel voldoende noodzaak om vanaf nu te investeren in een emissievrij alternatief.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er geen uitstootvrije variant beschikbaar is. Hiervoor komt de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. Hoe deze ontheffing aangevraagd kan worden, wat de voorwaarden zijn en welke documenten daarvoor nodig zijn wordt momenteel door de gemeente Rotterdam samen met andere steden en het Rijk uitgezocht. Je kunt t.z.t. onze website in de gaten houden voor meer informatie hierover.

Subsidies, regelingen, ontheffingen en voordelen

Zijn er subsidies beschikbaar?

Bij de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid zijn verschillende subsidies beschikbaar die de aanschaf van elektrische bestel- en vrachtauto’s aantrekkelijk maken en je helpen om het aantal ritten in de stad te verminderen. Deze zijn hier te vinden.

Krijg ik privileges als ik nu al overstap naar elektrisch vervoer?

In Rotterdam zijn er nog twee specifieke privileges om elektrisch vervoer te stimuleren. Stap je al over op elektrisch vervoer, dan kun je in aanmerking komen voor de volgende ontheffingen.

Levert het ondernemers ook iets op? Of kost het ze alleen maar geld?

 • Lagere kosten: De aanschafprijs van een elektrische bestelauto is op dit moment in veel gevallen duurder dan een vergelijkbare brandstof bestelauto. Door de stimuleringsregelingen vanuit het Rijk, zoals de aanschafsubsidie en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), is het gat in de aanschafprijs beperkt. Als we naar de totale kosten over de hele levenscyclus van het voertuig kijken (Total Cost of Ownership) komt in de meeste gevallen het elektrische alternatief het voordeligste eruit. Dit komt onder andere doordat de onderhoudskosten van een elektrische bestelauto lager zijn en het opladen goedkoper is dan brandstof bij het tankstation.
 • Comfortabeler rijden: Een elektrische bedrijfsauto is stil waardoor u veel rust ervaart tijdens het rijden. Elektrisch rijden heeft als bijkomend voordeel dat het optimale koppel vrijwel altijd bereikbaar is. Dat betekent dat je altijd optimaal op het verkeer kan anticiperen.
 • Duurzame bedrijfsvoering: Het is beter voor het milieu. Dat kan een prima overweging zijn vanuit persoonlijke overwegingen of overtuigingen. Maar daarnaast laat u ook aan anderen zien dat u probeert milieuvriendelijk en vooruitstrevend bezig te zijn. Daarnaast profiteert u zelf ook van schonere lucht in de stad.

Welke voertuigen worden vrijgesteld voor de ZE-zone?

De onderstaande voertuigtypen zijn vrijgesteld voor de ZE-zone.

 • Oldtimers (40 jaar en ouder),
 • Rolstoeltoegankelijke voertuigen (met een vastgelegde bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147, 149 of de aanduiding voor speciale doeleinden SH),
 • Bijzondere voertuigen jonger dan 13 jaar (vrachtauto’s, met vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF).

Om vrijstelling te krijgen voor uw voertuig hoeft u niets doen, deze wordt automatisch verleend. Voor de bijzondere voertuigen kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, moet u een ontheffing aanvragen.

Kijk hier voor meer informatie over vrijstellingen of stuur je vraag naar logistiek010@rotterdam.nl

Voor welke voertuigen kan een ontheffing aangevraagd worden voor de ZE-zone?

Er komen mogelijkheden voor ontheffingen. Dit beleid is nog in ontwikkeling. Zoals het er nu naar uitziet komen er de volgende ontheffingen:

 • Dagontheffingen voor bestel- en vrachtauto’s,
 • Ontheffing wegens lange levertijden,
 • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden,
 • Ontheffing op basis van hardheidsclausule,
 • Ontheffing als er geen emissieloze alternatieven zijn voor uw voertuig.

Ook komen de volgende voertuigcategorieën in aanmerking voor ontheffing:

 • Bestel- en vrachtauto van particulieren,
 • Plug-in hybride vrachtwagen,
 • Bijzondere voertuigen die jonger zijn dan 13 jaar (kermis- of circusvoertuig, bedrijfsauto met zware laadkraan, verhuisauto of vrachtwagen voor exceptioneel vervoer)
 • Voertuigen van gehandicapten die zijn aangepast voor minimaal 500,- euro,

Hoe deze ontheffingen aangevraagd kunnen worden, wat de voorwaarden zijn en welke documenten daarvoor nodig zijn wordt momenteel door de gemeente Rotterdam samen met andere steden en het Rijk uitgezocht. Begin 2024 verwachten we meer duidelijkheid hierover.

Kijk hier voor meer informatie over ontheffingen of stuur je vraag naar logistiek010@rotterdam.nl

Ik rij maar 500 meter de zero-emissiezone in. Kan ik hiervoor een uitzondering krijgen?

Ook voertuigen die maar 100, 200 of 500 meter de zone inrijden, hebben een nadelige invloed op de luchtkwaliteit en de klimaatverandering. Het beleid is alleen uitvoerbaar met heldere regels voor de toegang tot de zones. Die regels zijn omgezet in duidelijke wetgeving die voor de gehele doelgroep gelijk is. Of een voertuig overal in de zone of alleen aan de rand moet zijn en hoeveel (kilo)meters er in de zero-emissiezone worden gemaakt doet voor de wet niet ter zake. Een zone heeft ook een uitstralingseffect op het gebied eromheen.

Ik heb een B-rijbewijs en bij de overstap naar een elektrisch voertuig is het gewicht boven 3500 kilogram. Heb ik een C-rijbewijs nodig?

Bestuurders in bezit van het B-rijbewijs mogen onder voorwaarden een ZE-voertuig tot maximaal 4250 kilogram besturen. Hiermee krijgen zij een vrijstelling voor rijbewijs C. De voorwaarden zijn:

 • De chauffeur bezit minimaal 2 jaar het B-rijbewijs.
 • Het aangetoond extra gewicht inclusief belading boven 3500 kilogram is toe te wijzen aan het batterijpakket. Hiervoor moet door de producent of importeur een document worden opgesteld waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket.

Kan ik advies krijgen over het aanschaffen van een uitstootvrij voertuig?

De logistiek makelaars van de Gemeente Rotterdam helpen je graag op weg met gratis en persoonlijk advies en praktische tips. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, de kosten, voorwaarden en voordelen. Lees hier wat je van hen kunt verwachten en hoe je een afspraak kunt maken.

Neemt de gemeente zero-emissie ook mee in eigen aanbestedingen?

Ja. De gemeente Rotterdam hanteert een afwegingskader ZE-inkoop van transportdiensten. Hierbij wordt in aanbestedingen emissievrij transport geëist waar dat technisch mogelijk is. Voor transportdiensten waarbij emissievrij vanaf de start van het contract nog niet technisch mogelijk is wordt een ingroeipad afgesproken.

Convenant Zero Emissie Stadslogistiek

Waarom heeft de gemeente het convenant met de logistieke sector gesloten?

Rotterdam werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de CO2-uitstoot en het bereikbaar houden van de stad. Slimme en schone stadslogistiek is hierin een belangrijk onderdeel, en een gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid van de overheid en het bedrijfsleven. In het Convenant ZES hebben de gemeente en partijen uit de logistieke sector acties opgeschreven die door de verschillende partijen worden uitgevoerd om toe te werken naar slimme en schone stadslogistiek. Ook hebben zij zich door het tekenen van het convenant verbonden aan de invoering van de ZE-zones en de acties om de zone te realiseren. Samen met de convenantpartijen werkt de gemeente aan de verdere uitwerking van het beleid.

Zijn alle doelgroepen in het Convenant ZES Rotterdam vertegenwoordigd?

In het convenant zijn zowel grote als kleine bedrijven en zzp’ers vertegenwoordigd. Een groot deel van de kleine ondernemers is via de convenantpartijen MKB-Rijnmond, evofenedex en TechniekNL in het convenant vertegenwoordigd. Deze partijen behartigen de belangen van de Rotterdamse kleine ondernemer in het convenant. Bovendien is de gemeente middels logistiek makelaars in gesprek met kleine ondernemers zodat hun stem ook bekend is. In de jaarlijkse voortgangsrapportage krijgen de kleine ondernemers extra aandacht.

Kan ik me nog aansluiten bij het convenant?

Ja dat kan. Kijk hier voor meer informatie.

Geldt de aangekondigde ZE-zone alleen voor de ondertekenaars van het convenant?

Nee. De ZE-zone geldt voor iedere bestel- of vrachtauto die als N1, N2 of N3 bij het RDW geregistreerd staat.

Wat gaan de ondertekenaars zelf doen om uitstootvrij in de zone te rijden?

Partijen die het convenant ondertekenen, erkennen de noodzaak van de ZE-zone en binden zich aan één of meer acties om de doelstelling emissievrije stadslogistiek te realiseren. Deze acties zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het convenant.

In het convenant wordt veel gesproken over logistieke hubs. Waar komen die hubs en wat gaat de gemeente daarin betekenen?

Goederen aan de rand van de stad verzamelen en gebundeld in een vol voertuig de stad in rijden, dat is een logistieke hub. Hierdoor vermindert het aantal ritten door bestel- en vrachtauto’s in de stad. Er zijn verschillende type logistieke hubs nodig. Wijkhubs zijn nodig in de ZE-zone, denk aan pakketlockers, pick-up-points of kleine overslagpunten naar vrachtfietsen. Stadshubs komen aan de rand van de ZE-zone. Dit zijn wat grotere distributiepunten die op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Dit zijn niet de grote regionale distributiehallen langs de snelweg.

In de omgevingsvisie is opgenomen dat er ruimte moet zijn voor logistieke hubs. In de omgevingsvisie zijn hiervoor een aantal zoekgebieden opgenomen, deze zoekgebieden zijn al bestaande bedrijventerreinen aan de rand van de ZE-zone. Hiermee wordt de benodigde ruimte zoveel mogelijk vanuit de gemeente gefaciliteerd. Het is uiteindelijk de logistieke sector zelf (de markt) die de logistieke hubs moet opzetten en exploiteren. Zij is de logistieke expert.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: