Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Je vindt hier meer vragen en antwoorden.

ZE-zone

Wat houdt de zero-emissiezone (ZE-zone) voor bestel- en vrachtauto's in?

Een zero-emissiezone, of ZE-zone, is een gebied waar alleen zakelijke bestel- en vrachtauto’s (stadslogistiek) worden toegelaten die geen schadelijke stoffen uitstoten. Voertuigen op benzine, diesel en gas (ook hybride voertuigen tenzij ontheven) mogen hier dus niet in. Voertuigen die alleen op elektriciteit of waterstof rijden zijn wel toegestaan. Ongeveer 30 gemeenten in Nederland zullen een zero-emissiezone invoeren. Er geldt een overgangsregeling.

Rijd je in een zakelijke bestel- of vrachtauto en wil je weten of je de ZE-zone van Rotterdam in mag? Doe dan de kentekencheck!

Waarom stelt de gemeente zo’n ZE-zone in?

Bestel- en vrachtauto’s zijn grote veroorzakers van vervuilde lucht en uitstoot van CO2. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot te verminderen voert de gemeente Rotterdam op 1 januari 2025 de ZE-zone in. Ook meer dan dertig andere gemeentes voeren de komende jaren een ZE-zone in.

De invoering van de ZE-zone is één van de pijlers van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit. Deze aanpak draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het college, namelijk een minimale halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Maar ook het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Hiermee dragen we bij aan Rotterdam als duurzame en aantrekkelijke stad met een betere luchtkwaliteit.

Waar ligt de ZE-zone van Rotterdam?

Hier kun je de definitieve kaart van de ZE-zone van Rotterdam bekijken. Of download hier de lijst met postcodes die volledig of voor een (klein) deel in de ZE-zone vallen.

De omtrek van de ZE-zone is samen met de ondertekenaars van het Convenant ZES op straatniveau bepaald.

Waar in Nederland komen ook ZE-zones?

Vanaf 1 januari 2025 zullen er meer dan 30 Nederlandse gemeenten een ZE-zone invoeren. Om te zien welke andere gemeenten meedoen met de zero-emissiezones, kun je kijken op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanaf wanneer gaat de ZE-zone in?

De ZE-zone gaat op 1 januari 2025 in. Voor bepaalde voertuigen, die voor 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, is er tot uiterlijk 2030 een landelijke overgangsregeling. Ook zijn bepaalde voertuigen landelijk vrijgesteld van de ZE-zone.

Vanaf 1 januari 2025 mogen oude bestelauto’s met Emissieklasse 4 of lager en vrachtauto’s met Emissieklasse 5 of lager de zone niet meer in. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 worden gekocht moeten uitstootvrij zijn in de ZE-zone.

Vanaf 1 januari 2030 zijn er geen bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone met een brandstof motor, zoals diesel, benzine of gas, meer toegestaan. Voor sommige zakelijke auto’s zijn er uitzonderingen. Dit noemen we vrijstellingen en ontheffingen.

Wat zijn de toegangseisen? En tot wanneer heb ik tijd om aan die eisen te voldoen?

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten per 1 januari 2025 uitstootvrij zijn in de ZE-zone.
 • Bestelauto’s Emissieklasse 4 of lager kunnen vanaf 1 januari 2025 niet meer de ZE-zone in.
 • Bestelauto’s Emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZE-zone.
 • Bestelauto’s Emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZE-zone.
 • Bakwagens Emissieklasse 6 die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 op kenteken zijn gezet hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZE-zone.
 • Bakwagens Emissieklasse 6 die ná 1 januari 2020 en trekkers Emissieklasse 6 die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone.
 • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 uitstootvrij zijn in de ZE-zone.

Je kunt de RDW kentekencheck gebruiken om te bekijken welke Emissieklasse je voertuig heeft.

Voor wie geldt de ZE-zone?

Het gaat om alle zakelijke bestel- en vrachtauto’s van aannemers, klusbedrijven en andere bedrijven in de facilitaire dienstverlening of die spullen of producten brengen en halen. Maar ook om bestel- of vrachtauto’s met een speciale opbouw waar werkzaamheden mee worden uitgevoerd. Bij de RDW staan deze bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3.

Vanaf 1 januari 2025 moeten nieuwe bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn in de ZE-zone. Dit betekent dus geen diesel, benzine, LPG of bio diesel, maar wel elektrisch of waterstof. Voor een groot deel van de voertuigen geldt een overgangsregeling. Hier vind je een overzicht van de toelatingseisen.

Particuliere eigenaren van een bestel- of vrachtauto kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

Geldt de ZE-zone ook voor particulieren?

De ZE-zone geldt niet voor particulieren. Particulieren in het bezit van een bestel- of vrachtauto kunnen een ontheffing aanvragen, als zij aan kunnen tonen dat ze hun voertuig niet bedrijfsmatig gebruiken. Hiervoor moet je een aantal dingen aanleveren:

 • Het bedrag dat je per kwartaal of per jaar betaalt aan motorrijtuigenbelasting
 • Autoverzekeringspapieren
 • Foto’s
 • Een schriftelijke verklaring dat je de bestel- of vrachtauto alleen privé gebruikt en blijft gebruiken, en niet voor zakelijk gebruik

Je kunt dit (vanaf juli 2024) aanvragen via het Centraal Loket.

Geldt de ZE-zone ook voor speciale voertuigen voor mensen met een beperking?

Voor bepaalde rolstoeltoegankelijke voertuigen geldt een vrijstelling tot 1 januari 2030. Dit gaat om voertuigen met een carrosseriecode SH of een bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147 of 149. Om vrijstelling te krijgen voor jouw voertuig hoef je niets te doen. Deze wordt automatisch verleend. Dit gebeurt aan de hand van de voertuiggegevens bij de RDW.

Ben je in bezit van een bestelauto (zonder een bijzonderheidscode) die je vanwege een handicap hebt aangepast? Dan kun je vanaf juli 2024 een ontheffing aanvragen via het Centraal Loket. De voorwaarden voor deze ontheffing zijn:

 • De eigenaar, een gezinslid of een persoon voor wie de eigenaar mantelzorger is heeft een beperking en daarom is de auto aangepast.
 • De aanpassing heeft minstens € 500 gekost.

Je kunt de RDW kentekencheck gebruiken om te bekijken welke carrosseriecode SH of bijzonderheidscode jouw voertuig heeft.

Mocht dit niet van toepassing zijn voor jou. Dan kun je ook in aanmerking komen voor een particuliere ontheffing (zie hierboven) of dagontheffing.

Gaat het alleen om elektrisch vervoer? Of is een voertuig met waterstof ook toegestaan?

Zowel batterij-elektrische voertuigen als voertuigen aangedreven door waterstof mogen de ZE-zone in.

Gelden dezelfde toegangseisen ook bij andere steden?

Alle ZE-zones in Nederland hebben dezelfde toegangseisen. De toegangseisen zijn opgesteld in lijn met het nationale Klimaatakkoord en de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek.

Moet ik als ondernemer mijn onderaannemers vragen of ze de ZE-zone in mogen? Of is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf?

De eigenaar van het voertuig is zelf verantwoordelijk. Schakel je onderaannemers in, dan moeten zij er zelf voor zorgen dat ze aan de eisen voldoen. Je kunt hen wel informeren over de ZE-zone van Rotterdam én motiveren om de overstap naar schoon vervoer te maken.

Als gemeente helpen wij ondernemers met de overstap naar schoon vervoer. Je kunt een persoonlijk adviesgesprek aanvragen bij één van onze logistiek adviseurs.

Er zijn geen elektrische bestel -en vrachtauto’s die aan mijn eisen voldoen. Kan ik ontheffing aanvragen?

Je kan een ontheffing krijgen als je een bijzonder voertuig hebt waarvoor geen uitstootvrije vervanger bestaat. Ook kan je een ontheffing krijgen als je een nieuw voertuig moet kopen waarvan geen uitstootvrije vervanger te koop is. Bij de beoordeling van aanvragen voor deze ontheffing wordt naar de technische specificaties van het te ontheffen of te vervangen voertuig gekeken, bijvoorbeeld:

 • Trekkracht
 • Indien het bijzondere voertuig een opbouw heeft die energie nodig heeft om te functioneren en waarbij die energie uit de motor van de aandrijving komt: het vermogen van de opbouw

Ook kan een bijzondere inzet van het voertuig een rol spelen, zoals wanneer:

 • het voertuig wordt gebruikt voor het vervoeren van een ondeelbare en zware lading.
 • het voertuig wordt gebruikt om heel zware lading te verplaatsen over onverharde ondergrond.
 • er lading wordt vervoerd die niet verdeeld kan worden over kleinere voertuigen.
 • het voertuig zowel op de weg als op het spoor gebruikt wordt.

Meer informatie over ontheffingen en vrijstellingen vind je hier.

Laden

Komen er nu ook meer laadpalen in de stad? En wie moet daarvoor zorgen, de overheid of de ondernemer?

Ondernemers kunnen via www.laadpaalnodig.nl/rotterdam een openbare laadpaal aanvragen. Gemeente Rotterdam heeft rekening gehouden met een toenemende vraag aan laadpalen. Voor het laden van vrachtauto’s kan gebruik gemaakt worden van openbare snellaadvoorzieningen.

Het meest voordelige is om op eigen terrein te laden bij de distributiecentra en -hubs, thuis of bij het eigen bedrijf. Voor deze laadvoorzieningen is de ondernemer zelf verantwoordelijk. Zie ook de Handreiking depotladen van de NAL: Handleiding Depot Laden (agendalaadinfrastructuur.nl)

Hoe weet ik waar laadpalen staan? Zijn er voldoende oplaadpunten voor mijn bestelauto/vrachtauto?

Bekijk deze kaart om te zien welke oplaadpunten er zijn. Ook kan je de laadlocaties in Nederland bekijken op onder andere de volgende apps: A Better Route Planner, Chargemap, PUMP, nextcharge, ShellRecharge, ANWBMobiliteit, Leap24.

Waar kan ik mijn bestelauto/vrachtauto opladen?

De meest goedkope mogelijkheid is het laden van het voertuig op eigen terrein. Als je een eigen terrein hebt (oprit of parkeerplaats), ben je zelf verantwoordelijk voor de realisatie van laadinfrastructuur op jouw eigen terrein. Zie ook de Handreiking depotladen van de NAL: Handleiding Depot Laden (agendalaadinfrastructuur.nl) In alle andere gevallen kan je gebruik maken van het openbare netwerk met laadpalen. Dit netwerk wordt telkens uitgebreid waar gemeenten of laadpaalaanbieders zien dat behoefte is aan meer laadpalen. Via www.laadpaalnodig.nl/rotterdam kan je ook een openbare laadpaal aanvragen.

Op de batterij van een elektrische auto kan ik niet lang genoeg/ver genoeg rijden. Hierdoor kan ik mijn werkzaamheden niet meer uitvoeren. Wat nu?

De actieradius van elektrische voertuigen is de afgelopen jaren steeds groter geworden en naar verwachting zet deze trend zich door. Tegelijk is het netwerk van laadpunten, zowel in de openbare ruimte, semi-publiek bij commerciële partijen en op privaat terrein steeds dichter geworden. Zo kan op veel plekken (bij)geladen worden. Dit werkt voor de veelrijders anders dan met benzine of diesel: er wordt niet in één keer volgetankt, maar er wordt bijgeladen wanneer het kan (waarbij de dag vanuit huis of het depot wel vaak “vol” kan worden gestart). Dit netwerk van publieke, semipublieke en private laadpunten breidt zich bovendien in hoog tempo uit.

Kijk van tevoren naar de afstand die je moet afleggen en plan je laadmomenten in. Zo kom je niet voor onverwachte omstandigheden te staan. Op deze kaart kun je zien welke oplaadopties voor jou van toepassing zijn. Zie ook: https://www.logistiekladen.nl/

De wachttijd voor de installatie van een oplaadpunt is te lang. Hierdoor kan ik mijn voertuig niet opladen en daardoor mijn werkzaamheden niet uitvoeren. Hoe kan ik nu mijn werkzaamheden uitvoeren?

Het is zaak om tijdig te beginnen met de inventarisatie van de benodigde netaansluiting voor het opladen van uw voertuig. Om er in de tussentijd toch voor te zorgen dat je jouw elektrische voertuig kunt opladen, kun je kijken naar andere laadpunten in de stad. Bekijk deze kaart om te zien welke oplaadopties voor jou van toepassing zijn. Ook kun je de laadlocaties in Nederland bekijken op de volgende apps: A Better Route Planner, Chargemap, PUMP, nextcharge, ShellRecharge, ANWBMobiliteit, Leap24. Je kan ook afspraken maken met omliggende bedrijven om tijdelijk gebruik te maken van de reeds door hun gerealiseerde laadvoorziening. Zo kan op veel plekken (bij)geladen worden. Dit werkt anders dan met benzine of diesel: er wordt niet in één keer volgetankt, maar er wordt bijgeladen wanneer het kan (waarbij de dag vanuit huis of het depot wel vaak “vol” kan worden gestart). Kijk van tevoren naar de afstand die je moet afleggen en plan je laadmomenten in. Zo kom je niet voor onverwachte omstandigheden te staan.  Zie ook: https://logistiekladen.nl/

Welke invloed heeft netcongestie op het plaatsen van mijn laadpalen?

Voor laadpalen voor e-bestelauto’s is er in het algemeen geen knelpunt, daarvoor is geen groot vermogen nodig tenzij het om een groot wagenpark gaat. Laadinfra voor elektrische vrachtauto’s heeft wel veel vermogen nodig en dan kan netcongestie wel belemmerend zijn. Met de rekentool ‘Portaal Logistiek’ kun je een inschatting maken van het piekvermogen als je jouw wagenpark elektrificeert. Voor de laadinfra van vrachtwagens kan je contact opnemen de netbeheerder. Vaak is een aansluiting nog mogelijk. Wel geldt: hoe eerder aanvragen hoe beter. Zie ook: handreiking Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit of https://logistiekladen.nl/. Ook kan je contact opnemen met het bestuur van uw bedrijventerrein.

Hoeveel kost het aanleggen van laadpalen?

De investeringen voor aanleggen van een enkele laadpaal zijn niet zo groot. Hiervoor kan het beste contact worden gezocht met één van de vele aanbieders van laadpalen. Denk je er aan meerdere laadpalen tegelijkertijd aan te leggen? Dit heet een laadplein en voor een indicatie van de kosten maak je gebruik van het Laadplein Kostenmodel.

Ik heb een grotere netaansluiting nodig. Hoe regel ik dit?

Ben jij ook bezig met de transitie naar elektrische voertuigen en wil je jouw elektrische bestel- en vrachtwagens op eigen terrein gaan opladen? Dat vereist een netaansluiting die past bij jouw laadvraag, zodat je ook voldoende stroom heb op het juiste moment. Hoe pak je dat aan en wat staat je te wachten? Deze nieuwe factsheet helpt je op weg.

Haalbaarheid

Is de ZE-zone haalbaar voor kleine ondernemers?

Gemeenten, het Rijk, brancheorganisaties en experts hebben afgesproken dat de ZE-zone voor iedere ondernemer haalbaar moet zijn. Hiervoor zijn verschillende afspraken gemaakt. Zoals de overgangsregeling die gebaseerd is op afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten. Maar ook de fiscale voordelen en subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische bestel- of vrachtauto zijn onderdeel van die afspraken. Hiermee is een elektrische bestelauto over een langere periode gezien in veel gevallen al goedkoper dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Voor het grootste deel van de (kleine) ondernemers is de ZE-zone hierdoor haalbaar.

Komt je bedrijf in financiële problemen door de invoering van de ZE-zone? Dan kun je een ontheffing aanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De beoordeling van deze ontheffing gebeurt in twee stappen:

 1. Analyse van de financiële situatie van je bedrijf.
 2. Beoordeling van de aanvraag, rekening houdend met de financiële situatie én andere omstandigheden van je bedrijf

Zijn er straks genoeg voertuigen te koop ?

Ja, er zijn nu al genoeg elektrische voertuigen beschikbaar en soms zelfs voordeliger in aanschaf vanwege tegemoetkomingen zoals subsidies en fiscale voordelen.

Kijk hier voor een overzicht van alle elektrische bestelbussen, inclusief de belangrijkste specificaties als aankoopprijs en actieradius. Voor beschikbare elektrische vrachtwagens is hier een overzicht te vinden. Heb je nog geen idee welk voertuig voor jou geschikt is? Met de online simulator elektrisch rijden zie je hoe groot de batterij moet zijn, waar je het beste kunt laden en met welke kosten je rekening moet houden. Of ga naar www.welkeebestelbus.nl. Hier kun je op basis van het kenteken uw huidige bestelauto vergelijken met een elektrisch alternatief.

Kunnen kleine ondernemers een elektrisch voertuig veroorloven?

Op dit moment is een elektrische bestelauto – op lange termijn – in veel gevallen al goedkoper dan een bestelauto op diesel. Dat komt vooral door de veel lagere onderhoudskosten en kosten voor de elektriciteit in plaats van diesel. Het klopt dat de aanschafprijs (eenmalige investering) van een elektrische bestelauto in de meeste gevallen nog hoger is dan een diesel bestelauto. Dit kostenverschil wordt voor een groot deel opgevangen door de nationale aanschafsubsidie, ook wordt de hogere investering terugverdiend door de lage onderhoudskosten. De komende jaren zal de aanschafprijs van elektrische bestelauto’s steeds lager worden én zullen er steeds meer modellen beschikbaar komen, ook tweedehands.

Ik zit de komende jaren nog vast aan mijn huidige leasecontract, hoe voldoe ik straks aan de voorwaarden van een zero-emissiezone?

Kijk eerst bij de overgangsregeling tot wanneer jouw voertuig nog de ZE-zone in mag. Als je denkt dat jouw voertuig geen toegang meer heeft neem dan contact op met je leasemaatschappij. Ook zij zal rekening houden met de zero-emissiezones die in Nederland worden ingevoerd. Normaliter loopt een leasecontract 2 tot 5 jaar en over het algemeen stellen leasemaatschappijen nieuwe modellen met schonere emissieklassen ter beschikking.

Kan ik ook een tweedehands fossiele (diesel, benzine of gas) bestelauto met emissieklasse 5 of 6 kopen om daar nog mee te blijven rijden?

Ja, dat kan. Maar als je hiermee de zero-emissiezones in wilt rijden moet je opletten dat hier ook een einddatum aan zit: respectievelijk 1 januari 2027 voor emissieklasse 5 en 1 januari 2028 voor emissieklasse 6.

Het rijden van uitstootvrije bestel- of vrachtauto kan wel een concurrentievoordeel opleveren: steeds meer opdrachtgevers zullen naar duurzaam vervoer vragen bij hun opdrachten.

De techniek voor uitstootvrije vrachtauto’s is nog niet zo ver. Kan de gemeente uitstootvrij dan wel eisen?

De technologische ontwikkelingen van uitstootvrije vrachtauto’s gaan snel. Voor vrachtauto’s is een ruime overgangsregeling afgesproken.

 • Bakwagens met een Euroklasse 6 die ná 1 januari 2020 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone;
 • Bakwagens Emissieklasse 6 die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 op kenteken zijn gezet hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZE-zone;
 • Trekkers met een Euroklasse 6 die ná 1 januari 2017 en vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er geen uitstootvrije vervanger van een bestel- of vrachtauto beschikbaar is. In dit geval kun je een ontheffing aanvragen. Bij de beoordeling van aanvragen voor deze ontheffing wordt naar de technische specificaties van de bestel- of vrachtauto gekeken, zoals:

 • Trekkracht;
 • Als het bijzondere voertuig een opbouw heeft die energie nodig heeft om te functioneren en waarbij die energie uit de motor van de aandrijving komt: het vermogen van de opbouw.

Ook kan een bijzondere inzet van het voertuig een rol spelen, zoals wanneer:

 • Het voertuig wordt gebruikt voor het vervoeren van een ondeelbare en zware lading;
 • Het voertuig wordt gebruikt om heel zware lading te verplaatsen over onverharde ondergrond;
 • Er lading wordt vervoerd die niet verdeeld kan worden over kleinere voertuigen;
 • Het voertuig zowel op de weg als op het spoor gebruikt wordt.

Ik kan met een elektrische bestelauto geen zware aanhanger gebruiken zoals bij mijn dieselauto wel kan. Wat kan ik doen?

Wanneer er geen uitstootvrije vervanger van een bestel- of vrachtauto beschikbaar is kun je een ontheffing aanvragen.

Bij de beoordeling van aanvragen voor deze ontheffing wordt naar de technische specificaties van het te ontheffen of te vervangen voertuig gekeken, bijvoorbeeld:

 • Trekkracht;
 • Als het bijzondere voertuig een opbouw heeft die energie nodig heeft om te functioneren en waarbij die energie uit de motor van de aandrijving komt: het vermogen van de opbouw.

Ook kan een bijzondere inzet van het voertuig een rol spelen, zoals wanneer:

 • Het voertuig wordt gebruikt voor het vervoeren van een ondeelbare en zware lading;
 • Het voertuig wordt gebruikt om heel zware lading te verplaatsen over onverharde ondergrond;
 • Er lading wordt vervoerd die niet verdeeld kan worden over kleinere voertuigen;
 • Het voertuig zowel op de weg als op het spoor gebruikt wordt.

Subsidies, regelingen, ontheffingen en voordelen

Zijn er subsidies beschikbaar?

Bij de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid zijn verschillende subsidies beschikbaar die de aanschaf van elektrische bestel- en vrachtauto’s aantrekkelijk maken en je helpen om het aantal ritten in de stad te verminderen. Deze zijn hier te vinden.

Krijg ik privileges als ik nu al overstap naar elektrisch vervoer?

In Rotterdam zijn er nog twee specifieke privileges om elektrisch vervoer te stimuleren. Stap je al over op elektrisch vervoer, dan kun je in aanmerking komen voor de volgende ontheffingen.

Levert het ondernemers ook iets op? Of kost het ze alleen maar geld?

 • Lagere kosten: De aanschafprijs van een elektrische bestelauto is op dit moment in veel gevallen duurder dan een vergelijkbare brandstof bestelauto. Door de stimuleringsregelingen vanuit het Rijk, zoals de aanschafsubsidie en de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), is het gat in de aanschafprijs beperkt. Als we naar de totale kosten over de hele levenscyclus van het voertuig kijken (Total Cost of Ownership) komt in de meeste gevallen het elektrische alternatief het voordeligste eruit. Dit komt onder andere doordat de onderhoudskosten van een elektrische bestelauto lager zijn en het opladen goedkoper is dan brandstof bij het tankstation.
 • Comfortabeler rijden: Een elektrische bedrijfsauto is stil waardoor je veel rust ervaart tijdens het rijden. Elektrisch rijden heeft als bijkomend voordeel dat het optimale koppel vrijwel altijd bereikbaar is. Dat betekent dat je altijd optimaal op het verkeer kan anticiperen.
 • Duurzame bedrijfsvoering: Het is beter voor het milieu. Dat kan een prima overweging zijn vanuit persoonlijke overwegingen of overtuigingen. Maar daarnaast laat je ook aan anderen zien dat je probeert milieuvriendelijk en vooruitstrevend bezig te zijn. Daarnaast profiteer je zelf ook van schonere lucht in de stad.

Welke voertuigen worden vrijgesteld voor de ZE-zone?

De onderstaande voertuigtypen zijn vrijgesteld voor de ZE-zone.

 • Oldtimers (40 jaar en ouder),
 • Rolstoeltoegankelijke voertuigen (met een vastgelegde bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147, 149 of de aanduiding voor speciale doeleinden SH),
 • Bijzondere voertuigen jonger dan 13 jaar (vrachtauto’s, met vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF).

Om vrijstelling te krijgen voor uw voertuig hoef je niets doen, deze wordt automatisch verleend. Voor de bijzondere voertuigen kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, moet je een ontheffing aanvragen.

Kijk hier voor meer informatie over vrijstellingen of stuur je vraag naar logistiek010@rotterdam.nl

Ik rij maar 500 meter de zero-emissiezone in. Kan ik hiervoor een uitzondering krijgen?

Ook voertuigen die maar 100, 200 of 500 meter de zone inrijden, hebben een nadelige invloed op de luchtkwaliteit en de klimaatverandering. Het beleid is alleen uitvoerbaar met heldere regels voor de toegang tot de zones. Die regels zijn omgezet in duidelijke wetgeving die voor de gehele doelgroep gelijk is. Of een voertuig overal in de zone of alleen aan de rand moet zijn en hoeveel (kilo)meters er in de zero-emissiezone worden gemaakt doet voor de wet niet ter zake. Een zone heeft ook een uitstralingseffect op het gebied eromheen.

Ik heb een B-rijbewijs en bij de overstap naar een elektrisch voertuig is het gewicht boven 3500 kilogram. Heb ik een C-rijbewijs nodig?

Tot 1 juli 2024 krijgen bestuurders in bezit van het B-rijbewijs vrijstelling voor het besturen van een elektrisch voertuig tot maximaal 4250 kilogram. Hiervoor moeten wel zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De chauffeur bezit minimaal 2 jaar het B-rijbewijs.
 • Het aangetoond extra gewicht inclusief belading boven 3500 kilogram is toe te wijzen aan het batterijpakket. Hiervoor moet door de producent of importeur een document worden opgesteld waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket.

Na 1 juli 2024 geldt deze vrijstelling niet meer, en zullen ondernemers moeten voldoen aan de huidige wettelijke regels. Chauffeurs hebben dan een tachograaf en een rijbewijs C nodig om een voertuig te besturen dat inclusief lading meer weegt dan 3500 kilogram.

Kijk hier voor meer informatie of stuur je vraag naar logistiek010@rotterdam.nl

Welke ontheffingen kunnen er worden aangevraagd voor de ZE-zone?

Gemeenten hebben afspraken gemaakt over verschillende typen ontheffingen die je vanaf juli 2024 bij het Centraal Loket kunt aanvragen. Voor elke ontheffing gelden specifieke voorwaarden en voor de meeste ontheffingen moet de aanvrager bewijsmateriaal aanleveren.

Langdurige ontheffingen. Aanvragen voor deze ontheffingen worden door het Centraal Loket beoordeeld. Een verleende ontheffing geldt voor elke zero-emissiezone in Nederland. Het gaat om de volgende ontheffingen:

 • Lange levertijd
 • Bijzondere vrachtauto
 • Plug-In hybride vrachtauto
 • Niet in uitstootvrije uitvoering te koop
 • Bestel- en vrachtauto in particulier bezit
 • Bestel- en vrachtauto’s die vanwege een handicap zijn aangepast

Dagontheffingen worden volledig automatisch verleend. Er gelden geen voorwaarden waar je bestel- of vrachtauto aan moet voldoen. Per kenteken wordt maximaal 12 keer per jaar voor elke zone een dagontheffing verleend. Als je op één dag meerdere zones bezoekt en daarvoor een dagontheffing nodig hebt, dan moet je voor elke zone apart een dagontheffing aanvragen.

De ontheffingen ‘Bedrijfseconomische omstandigheden’ en ‘Hardheidsclausule’ kunnen worden aangevraagd bij het Centraal Loket, maar worden behandeld door de gemeente waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Bij de beoordeling van deze ontheffingen kan de specifieke plaatselijke situatie van het bedrijf een rol spelen. De medewerkers van het Centraal Loket kennen die lokale omstandigheden niet, maar medewerkers van de individuele gemeente wel. Als voor een van deze twee aanvragen ontheffing wordt verleend, geldt die ontheffing alleen in de zone waarvoor de ontheffing is aangevraagd.

Kijk hier voor meer informatie over ontheffingen of stuur je vraag naar logistiek010@rotterdam.nl

Mag ik de ZE-zone in wanneer de aanvraag voor mijn ontheffing nog loopt?

Nee, tijdens de behandeltijd van je aanvraag heb je geen toegang tot de ZE-zone.

Zorg ervoor dat je op tijd informeert naar je mogelijkheden. Onze logistiek adviseurs helpen je graag op weg met gratis en persoonlijk advies en praktische tips. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, de kosten, voorwaarden en voordelen. Lees hier wat je van hen kunt verwachten en hoe je een afspraak kunt maken.

Kan ik advies krijgen over het aanschaffen van een uitstootvrij voertuig?

De logistiek adviseurs van de Gemeente Rotterdam helpen je graag op weg met gratis en persoonlijk advies en praktische tips. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, de kosten, voorwaarden en voordelen. Lees hier wat je van hen kunt verwachten en hoe je een afspraak kunt maken.

Neemt de gemeente zero-emissie ook mee in eigen aanbestedingen?

Ja. De gemeente Rotterdam hanteert een afwegingskader ZE-inkoop van transportdiensten. Hierbij wordt in aanbestedingen emissievrij transport geëist waar dat technisch mogelijk is. Voor transportdiensten waarbij emissievrij vanaf de start van het contract nog niet technisch mogelijk is wordt een ingroeipad afgesproken.

Mijn onderneming dreigt failliet te gaan door het aanschaffen van een uitstootvrije bestel- of vrachtauto. Kan ik hiervoor een ontheffing aanvragen?

Wanneer je bedrijf in financiële problemen dreigt te komen door de invoering van de zero-emissiezone, kun je een ontheffing krijgen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld de overstap naar een uitstootvrij voertuig op korte termijn financieel niet mogelijk is. Of als je zo veel minder omzet verwacht te krijgen dat je failliet kan gaan.

De beoordeling van deze ontheffing gebeurt in twee stappen:

 1. Analyse van de financiële situatie van je bedrijf.
 2. Beoordeling van de aanvraag, rekening houdend met de financiële situatie én andere omstandigheden van je bedrijf.

STAP 1 Analyse financiële situatie

In opdracht van de gemeente kijkt een onafhankelijk financieel adviesbureau naar de financiële situatie van jouw bedrijf, en of er grote financiële problemen kunnen ontstaan als je geen ontheffing krijgt. Voor de analyse moet je jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar aanleveren, plus een prognose voor één jaar. Het financiële adviesbureau kijkt vervolgens naar:

 • De restwaarde van het voertuig waarvoor je ontheffing aanvraagt en de kosten voor een vervangend, uitstootvrij voertuig.
 • De aflossingscapaciteit van je bedrijf aan de hand van je omzet, resultaat, afschrijvingen, aflossingen, investeringen en privé-onttrekkingen.
 • De kredietwaardigheid van je bedrijf

Gaat het in jouw geval om een leaseconstructie, een gehuurde vrachtauto of een dochteronderneming? Dan wordt de analyse gedaan aan de hand van de geconsolideerde jaarrekeningen.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de gehele onderneming van de hoofdgebruiker. Er wordt niet beoordeeld of het bestaan van een bepaald bedrijfsonderdeel wordt bedreigd. Het begrip bedrijfsonderdeel is namelijk moeilijk af te bakenen. Daardoor kan discussie ontstaan over wat dit begrip precies betekent. Natuurlijk kan ook de bestaan van een belangrijk bedrijfsonderdeel of een belangrijke bedrijfsactiviteit van een onderneming worden bedreigd, waardoor de bestaan van de hele onderneming in gevaar komt. Maar dan kijkt de gemeente naar de blijven bestaan van de gehele onderneming.

Op basis van de analyse geeft het financiële adviesbureau een financieel advies om wel of niet een ontheffing te verlenen. Met deze beoordelingssystematiek kan het college de meeste aanvragen beoordelen. Als het college met deze beoordelingssystematiek geen (sluitende) beslissing kan nemen, dan laat het college ook andere factoren meewegen op basis van aanvullende gegevens. Zie Stap 2.

STAP 2 Mogelijke alternatieven

Bij het bepalen of je geen andere mogelijkheden hebt om te voldoen aan de regels van de zero-emissiezone, kan het Centraal Loket ook kijken naar onder andere:

 • De mogelijkheid van dagontheffingen;
 • inzet van schonere voertuigen uit het wagenpark;
 • huur van schonere voertuigen;
 • inhuren van een andere transporteur die wel een uitstootvrij voertuig heeft;
 • inzet van lichtere voertuigen uit het wagenpark;
 • de aanschaf van een tweedehands voertuig.

Op basis van de financiële analyse beslist de gemeente of je ontheffing krijgt of niet. Een verleende ontheffing is één jaar geldig vanaf de datum waarop de ontheffing ingaat. Na dat jaar kan je een nieuwe aanvraag indienen.

Convenant Zero Emissie Stadslogistiek

Waarom heeft de gemeente het convenant met de logistieke sector gesloten?

Rotterdam werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de CO2-uitstoot en het bereikbaar houden van de stad. Slimme en schone stadslogistiek is hierin een belangrijk onderdeel, en een gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid van de overheid en het bedrijfsleven. In het Convenant ZES hebben de gemeente en partijen uit de logistieke sector acties opgeschreven die door de verschillende partijen worden uitgevoerd om toe te werken naar slimme en schone stadslogistiek. Ook hebben zij zich door het tekenen van het convenant verbonden aan de invoering van de ZE-zones en de acties om de zone te realiseren. Samen met de convenantpartijen werkt de gemeente aan de verdere uitwerking van het beleid.

Zijn alle doelgroepen in het Convenant ZES Rotterdam vertegenwoordigd?

In het convenant zijn zowel grote als kleine bedrijven en zzp’ers vertegenwoordigd. Een groot deel van de kleine ondernemers is via de convenantpartijen MKB-Rijnmond, evofenedex en TechniekNL in het convenant vertegenwoordigd. Deze partijen behartigen de belangen van de Rotterdamse kleine ondernemer in het convenant. Bovendien is de gemeente middels logistiek makelaars in gesprek met kleine ondernemers zodat hun stem ook bekend is. In de jaarlijkse voortgangsrapportage krijgen de kleine ondernemers extra aandacht.

Kan ik me nog aansluiten bij het convenant?

Ja dat kan. Kijk hier voor meer informatie.

Geldt de aangekondigde ZE-zone alleen voor de ondertekenaars van het convenant?

Nee. De ZE-zone geldt voor iedere bestel- of vrachtauto die als N1, N2 of N3 bij het RDW geregistreerd staat.

Wat gaan de ondertekenaars zelf doen om uitstootvrij in de zone te rijden?

Partijen die het convenant ondertekenen, erkennen de noodzaak van de ZE-zone en binden zich aan één of meer acties om de doelstelling emissievrije stadslogistiek te realiseren. Deze acties zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het convenant.

In het convenant wordt veel gesproken over logistieke hubs. Waar komen die hubs en wat gaat de gemeente daarin betekenen?

Goederen aan de rand van de stad verzamelen en gebundeld in een vol voertuig de stad in rijden, dat is een logistieke hub. Hierdoor vermindert het aantal ritten door bestel- en vrachtauto’s in de stad. Er zijn verschillende type logistieke hubs nodig. Wijkhubs zijn nodig in de ZE-zone, denk aan pakketlockers, pick-up-points of kleine overslagpunten naar vrachtfietsen. Stadshubs komen aan de rand van de ZE-zone. Dit zijn wat grotere distributiepunten die op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Dit zijn niet de grote regionale distributiehallen langs de snelweg.

In de omgevingsvisie is opgenomen dat er ruimte moet zijn voor logistieke hubs. In de omgevingsvisie zijn hiervoor een aantal zoekgebieden opgenomen, deze zoekgebieden zijn al bestaande bedrijventerreinen aan de rand van de ZE-zone. Hiermee wordt de benodigde ruimte zoveel mogelijk vanuit de gemeente gefaciliteerd. Het is uiteindelijk de logistieke sector zelf (de markt) die de logistieke hubs moet opzetten en exploiteren. Zij is de logistieke expert.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?