Fiscale voordelen (MIA)

Elektrisch autovan Erasmuskoeriers bij de spoorbrug in Rotterdam

De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden met een milieu-investeringaftrek (MIA) op een elektrische bestelauto en op de aanschaf van laadpalen. Ook ben je met een elektrische bestelauto vrijgesteld van motorrijbelasting en geldt een lagere bijtelling.

MIA (Milieu-investeringsaftrek)

Heb je een elektrische bus, dan kan je profiteren van een milieu-investeringsaftrek van 45 procent van het investeringsbedrag van de elektrische bus minus € 11.000.
Toelichting: Over de eerste € 11.000 ontvang je geen milieu-investeringsaftrek. Voorbeeld: Je investeert in een elektrische bestelauto ter waarde van € 50.000. De investering komt dan ten hoogste voor € 50.000 – € 11.000 = € 39.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

De MIA kan worden aangevraagd naast de subsidie voor de aanschaf van een elektrische bestelbus (SEBA).

Belangrijk: Maak je gebruik van subsidie voor de aanschaf van een elektrische bestelauto (SEBA)? Dan moet je deze subsidie opgeven bij de melding voor de MIA. Naast de hierboven vermelde € 11.000 gaat dit subsidiebedrag ook af van het aanschafbedrag van het voertuig dat je opgeeft in uw MIA-melding.

Let op: Om een aanvraag te doen voor de SEBA mag je de bedrijfsauto(‘s) nog niet hebben gekocht. Je moet in het bezit zijn van een niet-bindende overeenkomst als je de aanvraag indient. In de praktijk betekent dit dat je eerst gebruik maakt van SEBA. Is de overeenkomst definitief gemaakt? Meld dan de bedrijfsauto(‘s) binnen 3 maanden na je investering bij de MIA.

Als je op een parkeerplek op je eigen bedrijfsterrein een slim laadpunt plaatst, is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de MIA-regeling. Deze regeling geldt voor investeringen tot €2.500,-.

Motorrijtuigenbelasting

Elektrische bestelauto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting tot en met 2024 terwijl deze voor dieselvoertuigen de komende jaren zal stijgen. In 2025 betaal je voor een elektrische bestelauto nog 25% van de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 2026 betaal je de volledige motorrijtuigenbelasting als je een elektrische bestelauto hebt.

Bijtelling

Naast de verschillende aftrekposten en subsidies geldt vanaf 2022 ook een verlaagde bijtelling van 16% tot €35.000 van de fiscale waarde van een elektrische bestelauto als je er ook privé mee rijdt. Voor het meerdere van €35.000 geldt een bijtellingspercentage van 22%.
Daarnaast kunnen (financiële) onzekerheden weggenomen worden door te leasen in plaats van zelf het elektrische voertuig aan te schaffen.

Waar moet je op letten?

  • De MIA kan worden aangevraagd naast de subsidie voor een elektrische bestelauto (SEBA). Let dan wel op dat de SEBA eerst wordt aangevraagd en daarna de MIA.
  • Wanneer de overeenkomst definitief is gemaakt, heb je 3 maanden na de investering de tijd om de bedrijfsauto(‘s) te melden bij de MIA. Wanneer je jouw melding niet binnen deze termijn indient, kom je investering niet in aanmerking.
  • Zorg dat je de melding van deze investering (het voertuig) indient binnen 3 maanden ná de datum waarop je de verplichting tot aankoop bent aangegaan. Het gaat dus om de datum van de koopovereenkomst. Bijvoorbeeld een koopcontract of ondertekende opdracht. Dit is niet hetzelfde als de datum van levering, de factuur of de betaaldatum.
  • Bij een melding voor de MIA moet je de subsidie uit de SEBA opgeven. Dit subsidiebedrag gaat af van het aanschafbedrag dat je opgeeft in jouw MIA-melding.
  • Ook voor het investeren in slimme laadpalen op eigen terrein kan er gebruik gemaakt worden van de MIA-regeling. Deze investeringsaftrek kan oplopen tot 45%. Laadpalen komen voor maximaal € 2.500 in aanmerking voor MIA.

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie over de SEBA/MIA en de MIA-regeling.

Of neem gerust contact op met uw adviseur van Gemeente Rotterdam.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?