Over ons

Ga naar:

Logistiek 010 Organiserend partners Doe mee Contact

Wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken als je vragen hebt of mee wilt doen, lees je hier. Ook vertellen we hoe Logistiek 010 ontstaan is en stellen we de organiserend partners aan je voor.

Logistiek 010

Een gezonde, aantrekkelijke en schone stad. Dat is waar we in Rotterdam van dromen en aan werken. Daarom gaan we voor schone en efficiënte stadslogistiek.

Logistiek 010 is de community die zich aan dat doel committeert en zich daarvoor inzet. Een community van bedrijven die goederen vervoeren of laten vervoeren, overheden, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.

Samen zijn we op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul uitstoot, nul opstoppingen.

Wat ging eraan vooraf?

Het begon in 2014. In oktober van dat jaar sloten gemeente Rotterdam, TNO en zes transportbedrijven uit de regio een convenant. Met de afspraken in het convenant, dat toen de naam Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek droeg, moest de logistiek in de Rotterdamse binnenstad 100% emissievrij worden. Voor een betere luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad.

Het werd 2019. Het nationale Klimaatakkoord stelde in dat jaar een duidelijk doel: 49% minder CO2-uitstoot in Nederland in 2030 en 95% minder in 2050 (ten opzichte van 1990). Een van de maatregelen om dit te bereiken was het invoeren van een zero-emissiezone (ZE-zone) in een veertigtal grotere gemeenten in 2025. Ook het Rotterdamse college verbond zich in het coalitieakkoord aan die afspraak. De Green Deal 010 had op een aantal punten de weg naar emissieloze stadslogistiek al vrijgemaakt. De wil om samen te werken en de ZE-zone daadwerkelijk te realiseren, onderschreven gemeente en logistieke sector vervolgens in een nieuw convenant.

Zo veranderde Green Deal 010 in Convenant ZES. In dit convenant committeren 57 convenantpartners zich aan acties om bij te dragen aan uitstootvrije stadslogistiek. Kennis hierover delen zij in de community Logistiek 010. De community telt inmiddels bijna zo’n 3000 leden in totaal.

Organiserend partners

  • Gemeente Rotterdam
  • Zuid-Holland Bereikbaar
  • evofenedex
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Transport en Logistiek Nederland

Klik hier voor het complete overzicht van alle organiserend partners.

Doe mee

Ben je een logistiek bedrijf of een bedrijf dat goederen laat vervoeren? Of ben je een kennisinstituut, opleiding of onderwijstelling en wil je kennispartner worden?

Sluit je aan bij Logistiek 010.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of een goed idee?

Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?