Verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam

Bewoners en ondernemers kunnen hun mening geven over het besluit van de gemeente om vanaf 1 januari 2025 een uitstootvrije-zone in te voeren. Deze zogenaamde zero-emissiezone (ZE-zone) geldt voor bestel- en vrachtauto’s.

De ZE-zone is een afgebakend gebied waar alleen uitstootvrije voertuigen mogen rijden. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in deze zone uitstootvrij zijn.

Luchtkwaliteit

De gemeente Rotterdam voert de ZE-zone in om de luchtkwaliteit en bereikbaarheid te verbeteren. Verder moet het de CO2-uitstoot terugdringen. Dit gebeurt in Rotterdam en 28 andere gemeenten in Nederland. De zone geldt voor voertuigen die gebruikt worden bij het leveren van pakketjes of de bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen. Ook voor bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven. Voor sommige voertuigen, die eerder dan in 2025 zijn aangeschaft, geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 2030. Daarnaast zijn er uitzonderingen, als in bepaalde gevallen uitstootvrij vervoer nog niet mogelijk is.

Mening geven

Het zogenaamde ontwerpverkeerbesluit hierover is vanaf maandag 18 september te bekijken. Iedereen mag hier dan via een zienswijze een mening over geven. Verder zijn er twee webinars, waarin de volgende vragen worden beantwoord:

  • Met welke voertuigen mag u vanaf 2025 de zero-emissiezone in?
  • Welke uitzonderingen gelden er in de vorm van ontheffingen en vrijstellingen?
  • Wat houdt het verkeersbesluit in?
  • Hoe kunt u een zienswijze indienen over het verkeersbesluit?

De webinars duren maximaal één uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Direct deelnemen kan via de onderstaande Teams-links op het aangegeven tijdstip:

  • Dinsdag 26 september om 16:30 via Teams
  • Woensdag 4 oktober om 20:00 via Teams

De webinars zijn later terug te zien op www.logistiek010.nl

Ontwerpverkeersbesluit

Op www.rotterdam.nl/zero-emissiezone-voor-bestel-en-vrachtautos is het ontwerpverkeersbesluit te bekijken. Op deze pagina vindt u ook overige relevante informatie over de overgangsregeling, vrijstellingen, ontheffingen, subsidiemogelijkheden en persoonlijk advies op maat.


Initiatief van: