Rotterdam doet het in zes stappen

Een elektrische gele vrachtwagen van DHL staat voor de markthal in Rotterdam

CONVENANT ZERO EMISSIE STADSLOGISTIEK

Aan een convenant tussen de gemeente, belangenorganisaties en bedrijven uit de transport- en logistieksector wordt in Rotterdam momenteel de laatste hand gelegd. Daarin staan afspraken die moeten leiden naar zero emissie stadslogistiek in de binnenstad in 2025.

‘Green Deal 010 Zero Emissie Stadslogistiek 2.0’ is de werktitel van het convenant. Die naam verwijst naar de lokale Green Deal (GD010ZES) die de gemeente in 2014 met zeven regionale transportbedrijven en TNO afsloot voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en bereikbaarheid van de binnenstad. “De opgerichte community, Logistiek 010, is met 1.300 aangesloten bedrijven en organisaties een groot succes”, vertelt coördinator goederenvervoer Jan Robbert Albrechts van de gemeente Rotterdam. “Maar bij het in de praktijk brengen van slimme en duurzame oplossingen bleef het bij losse, veelal kleinschalige initiatieven. Om emissievrije bevoorrading van de binnenstad mogelijk te maken is een systeemverandering nodig. Om daar stappen in te zetten, zijn we met de ondertekenaars van de GD010ZES, evofenedex, TLN en VNO-NCW om de tafel gaan zitten. Daar kwam een plan uit met zes stappen, die moeten leiden naar zero emissiestadslogistiek in de binnenstad in 2025. Stap 1 was de officiële vaststelling van dat Stappenplan ZES door het college van B&W in juni vorig jaar.”

ZERO EMISSIE ZONE

De tweede stap is het ontwikkelen van een nieuw convenant, inclusief actieprogramma en een gedefinieerde zero emissie zone (ZES-zone). Albrechts: “Dat doen we samen met de sector. De uitgangspunten, zoals de geografische afbakening van de ZES-zone en de acties van elke deelnemende organisatie, zijn nu grotendeels klaar. Verder geeft het convenant ook inzicht in de aanpak per deelsegment (afval, bouw, express/pakketten, facilitair/ service, stukgoed en vers). Wat betreft de toegangseisen van de ZES-zone sluiten wij ons aan bij de landelijke beleidslijn, om een lappendeken aan regelgeving te voorkomen.” Bij de vorming van het convenant betrok de gemeente ruim vijftig partijen uit onder meer alle deelsegmenten. “Het overleg verloopt soepel en het draagvlak voor de aanpak is breed. Al dertig partijen hebben aangegeven dat ze van plan zijn het convenant te tekenen. De ondertekening vindt naar verwachting begin juni plaats.”

REALISTISCH

TLN zegde reeds toe om te tekenen. Belangenbehartiger Martijn Vonk en expert stedelijke distributie Anne-Marie Nelck zijn namens de vereniging bij het overleg met de gemeente betrokken. Vonk noemt de Rotterdamse aanpak helder, duidelijk en vooral realistisch. “Bij elk deelsegment wordt er rekening gehouden met wat voor ondernemers haalbaar en betaalbaar is om tot zero emissie-stadslogistiek te komen. Daar kunnen zij nu verder mee bij de invulling van hun beleid. Over het convenant gaan wij onze achterban uitgebreid informeren de komende tijd. Verder blijven we nauw betrokken bij het vervolgproces. Bijvoorbeeld als het gaat om het opzetten van de benodigde laadinfrastructuur door de gemeente.”

Lees hier het stappenplan ZES.

Bron: Transport & Logistiek 2, 7 februari 2020


Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?