De resultaten van zero emissie stadslogistiek in 2021

links een man die een presentatie geeft. Rechts een animatie met een vrachtwagentje en het jaartal 2021 erboven

Nul inefficiënte ritten, nul uitstoot en nul opstoppingen in Rotterdam in 2025 – daar hebben inmiddels 66 partijen voor getekend. Die partijen hebben het afgelopen jaar samen kleine én grote stappen gezet. Van het aanschaffen van een elektrische bakfiets tot het ontwerpen van de Zero Emissie Zone voor de stad: Logistiek 010 kwam in 2021 in een stroomversnelling. Een terugblik op een jaar vol resultaten.

Of je je boodschappen nu thuis laat bezorgen of in de supermarkt haalt, er gaat een hele logistieke wereld achter schuil. En niet alleen achter je boodschappen. Dagelijks rijden zo’n 21.300 unieke bestelauto’s en 1.800 unieke vrachtauto’s binnen de ring van Rotterdam om goederen op te halen of te bezorgen. Voertuigen die vaak op vervuilende benzine of diesel rijden en die de verkeersdoorstroming in de stad kunnen belemmeren. Daar brengen we met Logistiek 010 verandering in. Met slimmere logistiek, betere samenwerking, schonere voertuigen en in 2025 een Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) in Rotterdam.

Sherlock en andere onderzoekers

57 partijen ondertekenden op 1 december 2020 het Convenant ZES Rotterdam. Daar komen nog altijd organisaties en ondernemers bij. Inmiddels 66 convenantpartners werken samen aan praktische oplossingen die nu al worden ingevoerd, zoals het opzetten van hubs. Maar ze kijken ook naar de toekomst. Zo onderzochten studenten van de Hogeschool Rotterdam voor vervoerder Cornelissen en A.S. Watson (van onder meer Kruidvat) in het project Sherlock hoe het vervoer tot aan de filialen in de stad het beste uitstootvrij kan gebeuren.

Ook andere convenantpartners pakten het afgelopen jaar samen onderzoeken op. HAVI Logistics en Euser bekijken de mogelijkheden om de Rotterdamse filialen van enkele restaurantketens te bevoorraden met volledig uitstootvrije koelwagens. En partners PreZero en Renewi houden samen met de gemeente Rotterdam een proef met het gebundeld ophalen van afval, zodat er minder ritten in de stad nodig zijn.

De opmars van elektrisch

Ongeveer 1,2% van de bestelauto’s in Rotterdam is nu uitstootvrij. In procenten misschien bescheiden, maar het is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2019. En de cijfers groeien elke dag, want er komen steeds betere en beter betaalbare elektrische bestelauto’s op de markt. Zware vrachtwagens vragen meer maatwerk maar ook daar nemen de mogelijkheden en de productie inmiddels toe. Natuurlijk vergt een toename van elektrische voertuigen ook iets van de infrastructuur in de stad. Daarom is het afgelopen jaar een Rotterdamse laadstrategie vastgesteld: Positief geladen.

1700 weten meer dan één

Iedereen die mee wil werken aan een uitstootvrij Rotterdam kan zich aansluiten bij Logistiek 010. Dat hebben inmiddels ruim 1700 organisaties gedaan. Via het platform Logistiek 010 vinden ze elkaar en leren ze van elkaar. Ook kunnen ze meedoen aan het Ecostars-programma waarmee de gemeente Rotterdam bedrijven adviseert en ondersteunt bij de verduurzaming van hun bedrijfswagenparken en het opzetten van meer efficiënte logistiek. De leden kunnen onder meer een beroep doen op de logistiek makelaars van de gemeente. In totaal hebben die makelaars in 2021 meer dan 170 adviesgesprekken gevoerd en staat de teller op 557 Ecostars-leden.

De speciale Lab ZES subsidie, voor projecten die bijdragen aan een efficiëntere en schonere stadslogistiek, is sinds december 2020 al vier keer ingezet. Vijf projecten hebben nog een aanvraag lopen.

2021 in cijfers

  • 1700 leden bij Logistiek 010
  • 10 nieuwe convenantpartners
  • 66 convenantpartners in totaal
  • 368 acties bedacht voor schone en slimme logistiek waarvan bijna 200 in uitvoering of uitgevoerd.
  • 170 adviesgesprekken
  • 557 Ecostars-leden
  • verdubbeling uitstootvrije bestelbusjes in Rotterdam tov 2019
  • 13.000 Rotterdamse bedrijven met minstens één bestelbus zijn geïnformeerd over de ZES-zone.
  • 4 Lab ZES subsidies en 5 in aanvraag

Array

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?