Ontwerp-verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam

Uitsnede kaart ZES-zone

Van 18 september tot en met 29 oktober 2023 konden bewoners en ondernemers hun mening geven over het besluit van de gemeente om vanaf 1 januari 2025 een uitstootvrije-zone in te voeren. Deze zogenaamde zero-emissiezone (ZE-zone) geldt voor bestel- en vrachtauto’s. Het is niet meer mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-verkeersbesluit ZE-zone Rotterdam. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar logistiek010@rotterdam.nl

De ZE-zone is een afgebakend gebied waar alleen uitstootvrije voertuigen mogen rijden. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in deze zone uitstootvrij zijn.

Luchtkwaliteit

De gemeente Rotterdam voert de ZE-zone in om de luchtkwaliteit en bereikbaarheid te verbeteren. Verder moet het de CO2-uitstoot terugdringen. Dit gebeurt in Rotterdam en 28 andere gemeenten in Nederland. De zone geldt voor voertuigen die gebruikt worden bij het leveren van pakketjes of de bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen. Ook voor bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven. Voor sommige voertuigen, die eerder dan in 2025 zijn aangeschaft, geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 2030. Daarnaast zijn er uitzonderingen, als in bepaalde gevallen uitstootvrij vervoer nog niet mogelijk is.

Mening geven

Het zogenaamde ontwerp-verkeerbesluit was van 18 september tot en met 29 oktober in te zien. Iedereen kon hier dan via een zienswijze een mening over geven. Verder heeft er een webinar plaatsgevonden, waarin de volgende vragen zijn beantwoord:

  • Met welke voertuigen mag u vanaf 2025 de zero-emissiezone in?
  • Welke uitzonderingen gelden er in de vorm van ontheffingen en vrijstellingen?
  • Wat houdt het verkeersbesluit in?
  • Hoe kunt u een zienswijze indienen over het verkeersbesluit?

De webinar is hier terug te kijken:

Let op! Het is niet meer mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam.


Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?