Vrijstellingen en ontheffingen zero-emissiezone bekend

Kleine bestelauto die over een kruispunt rijdt
Foto: Iris van den Broek

Vrijstellingen en ontheffingen zero-emissiezone bekend

Bij de invoering van de zero-emissiezones (ZE-zones) gelden er overgangsregelingen, waarbij nieuwere en schonere bestel- en vrachtauto’s langer toegang hebben tot de ZE-zone. Bepaalde voertuigen hebben geen toegang tot de ZE-zone, omdat ze een te lage emissieklasse hebben of te oud zijn. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en wordt automatisch toegewezen. Een ontheffing moet zelf worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet het voertuig of de desbetreffende situatie aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vul hier de kentekenchecker in om te kijken of jouw voertuig vanaf 2025 de ZE-zone nog in mag. Mag je voertuig de ZE-zone (na een bepaalde datum) niet meer in? Kijk dan of je in aanmerking komt voor een van de onderstaande vrijstellingen of ontheffingen.

Vrijstellingen en ontheffingen

De onderstaande voertuigtypen zijn vrijgesteld voor de ZE-zone:

  • Oldtimers (40 jaar en ouder),
  • Rolstoeltoegankelijke voertuigen (met een vastgelegde bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147, 149 of de aanduiding voor speciale doeleinden SH),
  • Bijzondere voertuigen jonger dan 13 jaar (vrachtauto’s, met vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF).

Voor de ZE-zone kunnen de volgende ontheffingen worden aangevraagd:

  • Dagontheffingen voor bestel- en vrachtauto’s,
  • Ontheffing wegens lange levertijden,
  • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden,
  • Ontheffing op basis van hardheidsclausule,
  • Ontheffing als er geen emissieloze alternatieven zijn voor uw voertuig.

Lees hier het uitgebreide overzicht van alle vrijstellingen en ontheffingen voor de zero-emissiezone.

Aanvraag

Het aanvragen van een ontheffing loopt via het Zero-emissieloket. Bij dit loket kunnen ontheffingen worden aangevraagd voor alle deelnemende gemeenten met een ZE-zone. Naar verwachting is het Zero-emissieloket medio 2024 gereed.

Tot die tijd kun je met vragen terecht bij logistiek010@rotterdam.nl


Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?