Flexibele bevoorrading winkels en supermarkten mogelijk

Een foto van winkels in de nieuwe binnenweg in Rotterdam

Vanaf 23 maart 2020 mogen winkels en supermarkten in Rotterdam buiten de afgesproken tijden laden en lossen. Daardoor kunnen winkels in voetgangersgebieden op werkdagen de hele dag bevoorraad worden en supermarkten ook ’s nachts. Rotterdam komt hiermee tegemoet aan de behoeften van winkeliers, die door het coronavirus op aangepaste tijden open zijn of meer tijd nodig hebben om alle filialen te bevoorraden.

Ruimere tijden voor laden en lossen in voetgangersgebieden

Winkels in voetgangersgebieden mogen normaal tussen 05.00 en 10.30 uur worden bevoorraad. Dit tijdvenster schrapt Rotterdam tijdelijk. Deze maatregel is van toepassing op de voetgangersgebieden in de volgende straten:

  • Karel Doornmanstraat
  • Rodezand/Korte Hoogstraat
  • Westewagenstraat/Keizerstraat
  • Verlengde Nieuwstraat, Grotemarkt en Kolk (Blaakplateau)

Ook het vrachtwagenverbod in de Verlengde Nieuwstraat is tijdelijk opgeheven. Het voetgangersgebied Verlengde Nieuwstraat, Grotemarkt en Kolk (Blaakplateau) is daardoor 24/7 bereikbaar voor laden en lossen.

Nachtelijke bevoorrading supermarkten

Tussen 23.00 en 7.00 uur gelden strenge geluidsnormen, waardoor het voor de meeste supermarkten niet mogelijk is om ’s nachts bevoorraad te worden.

Supermarkten hebben aangegeven overdag onvoldoende capaciteit te hebben om winkels te bevoorraden. Daarom zijn vanaf nu tijdelijk nachtelijke leveringen aan supermarkten toegestaan. Deze maatregel geldt voor alle supermarkten in Rotterdam. Tijdens deze periode zal DCMR niet actief handhaven op het voldoen aan de geluidsnormen.

Gemeente Rotterdam hoopt op begrip van de omwonenden voor deze uitzonderlijke, tijdelijke situatie. Aan de supermarkten het verzoek om de omgeving te informeren over nachtelijke laad- en losactiviteiten en maatregelen te nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door het gebruik van stillere vrachtwagens.

Verkeersveiligheid

De gemeente Rotterdam vindt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers belangrijk. Aan de transporteurs daarom het verzoek om hinder voor andere verkeersdeelnemers te voorkomen, stapvoets in het voetgangersgebied te rijden, gebruik te maken van (indien aanwezig) zwaai- of alarmverlichting en te rijden onder begeleiding van een bijrijder of winkelpersoneel. De gemeente Rotterdam zal de verkeersveiligheid en overlast in de gaten houden en de maatregel stopzetten als dat nodig blijkt.

Duur

Deze lokale maatregelen volgen de landelijke maatregelen tegen het coronavirus en zijn daarom in ieder geval tot 31 mei van kracht. Als de landelijke maatregelen er aanleiding toe geven, wordt de duur van de maatregel verlengd.

Bij vragen over het laden en lossen in voetgangersgebieden kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam via logistiek010@rotterdam.nl. Neem voor vragen over het ’s nachts bevoorraden van supermarkten contact op met DCMR.


Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?