Fieldlab experiment Convenant ZES: Pakketlockers fietsenstalling Lijnbaan en Slinge

2 pakketlockers van De Buren en PostNL

Vanaf 29 juni 2023 staan er in de fietsenstallingen van Lijnbaan en Slinge pakketlockers van De Buren en PostNL. Deze pakketlockers zijn opengesteld en te gebruiken door alle pakketdienstverleners en zijn onderdeel van een fieldlab experiment van partners in het Convenant ZES. Door meer openbaar toegankelijke pakketlockers te plaatsen verminderen we het aantal logistieke bewegingen in de Rotterdamse woonstraten. Hogeschool Rotterdam begeleidt het fieldlab experiment en doet onderzoek naar het gebruik en de verkeerseffecten.

De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met De Buren, PostNL en Hogeschool Rotterdam dit experiment opgezet vanuit het Convenant ZES. In dit convenant worden negen oplossingsrichtingen voor efficiënte stadslogistiek beschreven. “Eén van die oplossingsrichtingen is de pakketlocker’’ vertelt Jan Robbert Albrechts, coördinator goederenvervoer bij de gemeente Rotterdam. “Het beoogde resultaat is minder ritten in de binnenstad om zo de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren’’.

Minder verkeersbewegingen, meer service voor consumenten en bedrijven

Eind mei 2023 was de eerste pakketlocker in de fietsenstalling Lijnbaan (Lijnbaan 30) al te gebruiken. “We dragen met ons open systeem graag bij aan een leefbare en toekomstbestendige stad. Minder verkeersbewegingen in de wijken en meer service voor consumenten en bedrijven” aldus Robin Dragstra van De Buren. Vanaf 29 juni 2023 is ook die in de openbare gemeentelijke fietsenstalling van Slinge (Slinge 763) in gebruik genomen. Eric Elijzen van PostNL vindt het een goede ontwikkeling. “De pakketlocker op locatie Slinge is voor alle omwonenden en gebruikers van het openbaar vervoer 24/7 toegankelijk en een mooie aanvulling op het pakketlockernetwerk van PostNL’’.

Onderzoek naar gebruik en verkeerseffecten

Convenantpartner Hogeschool Rotterdam begeleidt het fieldlab experiment en doet onderzoek naar het gebruik en de verkeerseffecten, maar ook de mate waarin de pakketlockers door andere pakketdienstverleners worden gebruikt. “Dit fieldlab experiment is een mooi voorbeeld van hoe praktijkgericht hoger onderwijs kan bijdragen aan de werkelijkheid om ons heen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor onze hogeschool en voor veel van onze studenten” zegt Pieter Verschoor van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is het de eerste stap op weg naar een mogelijke uitrol van gedeelde pakketlockers in openbare ruimtes in Rotterdam.

Meer informatie over dit experiment en mogelijke deelname? Neem contact op met Pieter Verschoor, Research Lecturer Logistics and Supply Chain Management en projectleider van dit Fieldlab experiment. p.c.j.verschoor@hr.nl 


Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?