Eerste bijeenkomst laadinfrastructuur op bedrijventerreinen in Rotterdam

Opening eerste bijeenkomst bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering in verband met project 'Gebiedsgerichte aanpak logistiek laden' met wethouder Karremans
Opening eerste bijeenkomst bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering in verband met project 'Gebiedsgerichte aanpak logistiek laden' met wethouder Karremans

Ondernemers op bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering kwamen op donderdag 15 mei samen voor een bijeenkomst over logistiek laden, netcongestie en zero-emissie stadslogistiek. Wethouder Vincent Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) opende de bijeenkomst en legde de nadruk op de komst van de zero-emissiezone in Rotterdam. Dit betekent een overstap naar elektrische bestel- en vrachtauto’s, wat vragen oproept over het laden van deze voertuigen.

Deze bijeenkomst is de eerste fysieke informatiesessie op een Rotterdams bedrijventerrein in het kader van het nieuwe project ‘Gebiedsgerichte aanpak logistiek laden’.

Gebiedsgerichte aanpak logistiek laden

Met dit project start de gemeente Rotterdam een adviestraject per bedrijventerrein. Bedrijven krijgen begeleiding en kennis van een adviesbureau om een plan voor laadinfrastructuur en aanvullende energieoplossingen te ontwikkelen. Adviesbureau Stantec B.V. voert momenteel de eerste opdracht uit op bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering.

Toekomstige energiebehoefte

In de komende 20 jaar zal de energiebehoefte op Hoogvliet-Gadering naar verwachting 4 tot 10 keer toenemen. Een gezamenlijke aanpak voor laadinfrastructuur en energiehubs maakt efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet mogelijk, waardoor meer elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen en investeringen financieel aantrekkelijker worden.

Uniek project in Nederland

Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die zo’n traject aanbiedt en bedrijven helpt om met netcongestie om te gaan. De stad wordt hierdoor landelijk gezien als een voorbeeld in deze aanpak.

Samenwerking en duurzaamheid

Ondernemers in de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Hoogvliet-Gadering werken al jaren aan duurzaamheid en energie, met initiatieven zoals wind- en zonne-energie. Tijdens de bijeenkomst deelden 38 ondernemers en experts hun ervaringen, wat leidt tot een gezamenlijk energiehandelsplatform en mogelijke collectieve subsidieaanvraag bij Provincie Zuid-Holland.

Volgende stappen

Adviesbureau Stantec werkt nu aan een plan voor de ondernemers van Hoogvliet-Gadering, gebaseerd op verbruiks- en laadprofielen. De komende twee jaar volgen nog 10 tot 15 bedrijventerreinen in Rotterdam, met prioriteit voor gebieden met dreigende netcongestie en grote wagenparken.


Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?