Logistiek 010

Array

Welkom bij Logistiek 010!

Een gezonde, aantrekkelijke en schone stad. Dat is waar we in Rotterdam van dromen en aan werken. Daarom gaan we voor slimme en schone stadslogistiek.

De community Logistiek 010 zet zich daarvoor in. Logistiek 010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam dat in 2014 is opgericht. Inmiddels bestaat de community uit bijna 3000 bedrijven die goederen vervoeren of laten vervoeren, overheden, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.

Samen zijn we op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul uitstoot, nul opstoppingen.

Wat ging eraan vooraf?

2014 Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek

Het begon in 2014 met de Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek. De gemeente Rotterdam, TNO en 5 bedrijven uit de regio sloten dit een convenant met de ambitie dat de logistiek in de Rotterdamse binnenstad 100% uitstootvrij wordt. Toen is ook de community Logistiek 010 opgericht.

2019 Nationale Klimaatakkoord

Begin 2019 is het nationale Klimaatakkoord gesloten met een duidelijk doel: 49% minder CO2-uitstoot in Nederland in 2030 en 95% minder in 2050 (ten opzichte van 1990). Een van de maatregelen om dit te bereiken was het invoeren van een zero-emissiezone (ZE-zone) in een veertigtal grotere gemeenten in 2025.

2019 Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek

Rond de zomer van 2019 is door het Rotterdamse stadsbestuur het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) vastgesteld. Dit plan beschrijft de stappen hoe Rotterdam tot slimme en schone stadslogistiek wil komen, waaronder het voornemen om een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in 2025 in te voeren.

Download hier het volledige Stappenplan ZES

Bekijk hier het Engelstalige document

2020 Convenant Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam

Met de ondertekening van het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) eind 2020 zeggen de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven ‘ja’ tegen ‘samen op weg naar nul’. 56 partijen uit de logistieke sector, waaronder brancheverenigingen, logistiek dienstverleners, voertuigleveranciers, transporteurs en kennisinstellingen, onderstrepen de samenwerking. Alleen dan kunnen we echt zorgen voor een schone, gezonde en aantrekkelijke stad. In het convenant benoemen we ook de acties waar alle convenantpartners zich aan verbinden en die zij tot ten minste 2030 uitvoeren. Daarnaast zijn in het Convenant ZES afspraken gemaakt over de omvang en toegangseisen van de zero-emissiezone.

Het aantal deelnemers groeit. Inmiddels zijn er 75 partijen lid van het Convenant ZES. Ben je benieuwd wie dit zijn en hun acties? Klik dan hier. Ben jij actief op het gebied van slimme en schone stadslogistiek in Rotterdam en wil je jouw kennis en ervaring inzetten om tot goed beleid en vernieuwende initiatieven te komen? Neem dan contact met ons op en geef aan dat je interesse hebt om convenantpartner te worden.

Download hier het volledige Convenant ZES
Bekijk hier het Engelstalige document.

In het kader van het Convenant ZES wordt ieder jaar de voortgangsrapport Stand van ZES opgesteld. Hierin wordt omgeschreven hoe de gemeente en de logistieke sector op weg zijn naar slimme en schone stadslogistiek. Het geeft zowel een beeld van de voortgang van de convenantpartners als een brede blik op de transitie. Wil je de Stand van ZES digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar logistiek010@rotterdam.nl.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?