Zegro

1155
Ecostars leden

Zegro hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het MVO-beleid is een speerpunt binnen de missie en is gebaseerd op de waarden People, Planet en Profit.

Milieu en maatschappij zijn onlosmakelijk verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeert Zegro daarom op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen en kapitaal om verantwoord om te gaan met de gevolgen voor het milieu en omgeving.

Door diverse middelen in de logistiek te gebruiken rijd de Zegro volgens een strakke planning en met geconditioneerd vervoer waarbij koel diepvries en non food in één rit samen gaan.

Als puur Rotterdams bedrijf zijn wij er trots op de Ecostars te hebben ontvangen.

Initiatief van: