Zegro

Logo Zegro
Convenantpartners

Zegro is een trots familiebedrijf en de Rotterdamsche groothandel voor horeca en grootverbruikers. Als lokale speler weten we goed waar onze klanten behoefte aan hebben en met ruim 30 vrachtwagens zijn we een bekende verschijning in de binnenstad van Rotterdam. Dagelijks bezorgen we producten met een hoog kwaliteitsniveau tót in de keukens van onze klanten. Zegro onderschrijft de maatschappelijke urgentie van emissievrije stadslogistiek en heeft alle ingrediënten in huis om als partner bij te dragen aan de doelstellingen van het Convenant ZES. Met onze locatie in de Spaanse Polder hebben we de perfecte uitgangspositie om in de nabije toekomst samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan met convenantpartners en toe te werken naar een verlaging van het aantal transportbewegingen richting de binnenstad.

www.zegro.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Onderzoekt samen met mogelijke partners hoe de verduurzaming van het eigen wagenpark en daarmee de zero emissie bevoorrading van onze klanten in het centrum van Rotterdam eerder dan de ingangsdatum van de ZES-zone kan worden gerealiseerd. Hiertoe zal kennis en inzicht worden vergaard van logistiek uitvoerbare oplossingen.
  2. Streeft ernaar, vooruitlopend op het resultaat van punt 1, het huidige eigen wagenpark te voorzien van een stille en schone koelmotor op laadbakken en deze zodanig aan te passen dat ze in hun geheel op een zero emissie aangedreven chassis geplaatst kunnen worden.
  3. Onderzoekt de benodigde aanpassing van interne logistieke processen om middels een “one drop system” (waarbij de klant zijn benodigde goederen in één transportbeweging geleverd krijgt) de transportefficiency van de bedrijfsvoering te verhogen.
  4. Onderzoekt de mogelijkheden om de huidige locatie (Spaanse Polder) uit te breiden met een HUB-functionaliteit. Externe partijen kunnen hier hun goederen voor (in eerste instantie) gezamenlijke klanten met bestemming binnen de ZES-zone afleveren. Zegro zal deze goederstroom via het huidige transportplatform afleveren binnen de ZES-zone. Zegro zet zich in om dit concept in een pilot uit te gaan proberen, waarbij de reductie in het aantal transportbewegingen wordt gemonitord.
  5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  6. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: