VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond

Logo VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond
Convenantpartners

VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond zet zich in voor het versterken van de stedelijke economie en het vestigingsklimaat. Bedrijven en medewerkers willen in een aantrekkelijke en goed bereikbare stad werken, wonen en verblijven. Daarom steunen wij de ambitie om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren. Wij onderschrijven de ambitie voor een efficiënte en emissievrije stadslogistiek. Verbetering van het leefklimaat in de binnenstad komt ook het ondernemersklimaat ten goede. Wij pleiten voor een integrale aanpak met oog voor duurzaamheid, bereikbaarheid en een sterke Rotterdamse economie. Een realistisch stappenplan, goede samenwerking en heldere voorlichting zijn daarbij cruciaal. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een verantwoorde manier overgaan naar emissievrije bevoorrading van Rotterdam.

www.vno-ncwwest.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Organiseert een kennissessie in 2020 over relevante zero emissie thema’s voor leden.
  2. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010. Zij nodigen daarbij leden uit en zoeken naar sprekers.
  3. Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van emissievrije stadslogistiek en over eigen acties en voortgang van het convenant en het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?