Van der Velden

Convenantpartners

Van der Velden is een derde generatie familiebedrijf dat actief is in het rioleringsbeheer. Wij zetten in op schone en slimme logistiek om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is nodig om de planeet voor de vierde en volgende generaties te behouden. Van der Velden is een dienstverlener met veel logistieke bewegingen. Met name voor het verhelpen van verstoppingen in de riolering. In Rotterdam werken wij met een elektrische storingsbus en hebben we de primeur met de elektrische bakfiets. De uitdaging ligt verder bij onze zwaardere reinigingsvoertuigen. Met de komst van de zero-emissie zones moeten we ons hier wel op gaan richten.

Actiepunten Convenant ZES

  1. Innoveert en investeert (in samenwerking met partners) in elektrische bedrijfsbussen in combinatie met elektrische mobiele werktuigen en bijhorende laadinfra op onze vestigingen. De ambitie is om 50% van ons bedrijfsbussen zero-emissie te hebben in 2030.
  2. Zet in op verdere uitrol van de elektrische bakfiets in Rotterdam, in samenwerking met partners.
  3. Zet in, bijvoorbeeld door deelname aan pilots in subsidietrajecten, om ook met bijzondere vrachtvoertuigen, die onder de vrijstelling carrosseriecode 19 vallen (waaronder een rioolreinigingsvoertuig), naar zero-emissie over te stappen. Ter overbrugging wordt voor deze bijzondere vrachtvoertuigen ingezet op HVO100 brandstof.
  4. Blijft in haar bedrijfsvoering continue verbeteren op energiebesparende maatregelen, zoals efficiënter plannen, band op spanning houden en cursus ‘het nieuwe rijden’.
  5. Vervangt het personen wagenpark naar zero-emissie bij einde levensduur en uiterlijk voor 2027.
  6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  7. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?