Transport en Logistiek Nederland

Convenantpartners

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de ondernemersvereniging voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. Wij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieksector. Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen. Dit doen we door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van onze leden met elkaar en met de overheid staat hierbij centraal. TLN is al geruime tijd partner van Logistiek010 en ook medeondertekenaar van het Convenant ZES.

www.tln.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Participeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010. Nodigt daarbij leden uit en zoekt naar sprekers.
  2. Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van emissievrije stadslogistiek en over eigen acties en voortgang van het convenant en het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?