PreZero

Logo PreZero
Convenantpartners

Bij PreZero geloven we in een productieproces zonder afval. Zo besparen we de grondstoffen van de aarde. En dat is hard nodig als we die aarde nog lang willen blijven gebruiken. We kunnen ons geen afval veroorloven. We moeten kringlopen sluiten. Van flesjes weer flesjes maken. Minder verspillen. Slimmer ontwerpen en produceren. Verder denken voor een duurzaam morgen. Dat vraagt om verandering, echte verandering. Door actief mee te denken over landelijke en lokale vraagstukken kunnen we die verandering in gang zetten. Groot denken en klein beginnen. Zo maken we samen een nieuwe, duurzame toekomst.
Bij PreZero Nederland werken ruim 2.000 mensen. We werken vanuit ruim veertig vestigingen, verspreid over het land.

www.prezero.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Onderzoekt samen met Renewi de mogelijkheid voor een pilot gebundeld ophalen van afval in Rotterdam, waarmee het aantal ritten in de stad gereduceerd wordt. Hiervoor onderzoekt PreZero voor de betreffende deelgebieden welke branchegenoten actief zijn, doet een verkennende berekening van de afvalstromen en bepaalt op basis daarvan het “minimaal benodigde gebied”. Zo nodig geeft PreZero aan welk aangrenzend gebied hieraan toegevoegd zou moeten worden om het break-even point voor een rendabel systeem te bereiken.
  2. Onderzoekt, als parallelle activiteit, de business case voor een zero emissie variant van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.
  3. Geeft aan wanneer welke input/actie noodzakelijk is vanuit de andere partijen (branchegenoten, gemeente, ondernemers in het BIZ gebied/ MaHo kwartier) voor de ontwikkeling en implementatie van gebundeld ophalen van afval in Rotterdam.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?