Shell

Logo Shell
Convenantpartners

In Nederland werken circa 9.000 werknemers voor Shell, verspreid over verschillende locaties zoals de raffinaderij, laboratoria, kantoren en het retailnetwerk. Deze werknemers werken aan de energievoorziening van Nederland en daarbuiten, onder andere door het produceren van brandstoffen, door onderzoek te doen naar nieuwe technologieën en door het aanbieden van energie voor mobiliteit. Shell wil met al deze werkzaamheden een actieve rol spelen in de energietransitie. Daarbij zoekt zij samenwerking met brede coalities van bedrijven, overheden en andere partijen om duurzame oplossingen voor elke sector te identificeren en mogelijk te maken. Convenant ZES is een krachtig platform waarbinnen Shell in samenwerking met vooruitstrevende logistieke partners concepten wil ontwikkelen die zorgen voor groene, efficiënte en probleemloze stadslogistiek.

www.shell.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Realiseert binnen 1,5 jaar (vóór augustus 2022) van minimaal één laadplein op een bestaand Shell station of alternatieve locatie ten dienste van de logistieke en/of bouwsector
  2. Realiseert binnen 1,5 jaar (vóór augustus 2022) minimaal vier snellaadpunten van minimaal 50kW bij microhubs (overslagpunten binnen de ZES-zone) t.b.v. opportunity charging. Deze zijn flexibel inpasbaar in het stedelijk netwerk en de locaties worden gebaseerd op de behoefte van stadslogistieke dienstverleners.
  3. Draagt actief bij aan ontwikkeling en realisatie van een multifunctionele hub voor mobiliteit, energie en logistiek ten dienste van de gebruikers en bewoners van de gebouwde omgeving. Specifieke onderdelen hiervan zijn deelmobiliteit, laadvoorzieningen en een goederen afgiftepunt.
  4. Onderzoekt met de afdeling Real Estate welke efficiëntieverbetering door bundeling kan worden bereikt in inzameling van bedrijfsafval van werklocaties van Shell binnen de ZES-zone.
  5. Draagt actief bij (kantoorlocatie Weena) aan onderzoeken en zo mogelijk het realiseren van gebundelde belevering van facilitaire goederen in samenwerking met andere grote binnenstedelijke inkopers.
  6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  7. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?