Q Park

Logo Q Park
Convenantpartners

Q Park biedt internationaal en ook in Rotterdam een netwerk van diverse mobility hubs op stedelijk, stadsdeel en wijk/buurt niveau aan. De doelstellingen van het Convenant ZES zijn in lijn met het Sustainable Mobility Partner (SMP) programma dat Q Park gebruikt als leidraad bij de ontwikkeling van de organisatie. Mobility Hubs staan centraal in dit programma, met logistieke services (delivery) als belangrijk onderdeel van de functionaliteit.

Q Park biedt daarbij faciliteiten (ruimte) en services aan derden aan die zij als overslagpunt en/of als eindbestemming kunnen benutten voor de efficiënte en emissievrije distributie van goederen. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van de beschikbare laadinfrastructuur voor het faciliteren van elektrische vervoersmogelijkheden.

www.q-park.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Faciliteert logistic/ delivery services in haar Mobility Hubs in nauwe samenwerking met logistieke dienstverleners (nader te bepalen in samenwerking met logistieke partners welke Mobility Hubs daarvoor geschikt zullen worden gemaakt).
  2. Stelt haar laadinfrastructuur aan logistieke dienstverleners ter beschikking ter bevordering van elektrisch goederenvervoer in de stad Rotterdam.
  3. Biedt haar fleetmanagement PaSS portal aan vervoerders van goederen in Rotterdam aan.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?