Pakkethelden

Convenantpartners

Als Pakkethelden en Rotterdammers willen we een betere stad. Een stad die schoner is om in te leven en een stad waar iedereen kan meedoen. Daarom zijn we fietskoeriers. De fiets is binnen de stedelijke omgeving veruit het snelst. En met aanhangers kunnen we ook een fors volume meenemen. Wij zijn de lokale partij met achter ons een landelijk dekkend netwerk van fietskoeriers. Daarmee maken we de leefwereld een stuk beter. Tegelijkertijd biedt het werk kansen aan mensen die niet zelf bij een passende werkplek komen. Wij zoeken naar manieren om hen te betrekken in het arbeidsproces; goede logistiek waar iedereen beter van wordt.

www.pakkethelden.nl 

Actiepunten Convenant ZES

1. Voert alle logistieke bewegingen emissieloos uit met vrachtbakfietsen (al dan niet met aanhanger) en/of elektrische bestelbus.
2. Neemt ten minste nog een tweede hub in gebruik in Rotterdam in 2024 en uiterlijk in 2025 nog een hub net buiten Rotterdam
3. Leidt mensen op om werkzaam te zijn in de emissieloze logistiek.
4. Ontwikkelt zelf producten om de last-, first- en local mile efficiënt en goed te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld een gekoelde fietsaanhanger).
5. Zoekt actief de samenwerking op met andere partijen om de positieve impact op mens en milieu te vergroten.
6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
7. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: