MyPup

Convenantpartners

MyPup wil graag bijdragen aan het verduurzamen van de stadslogistiek in Rotterdam. Onze oplossingen dragen bij aan het verduurzamen van zowel pakketpost logistiek, als voedsel of service gerelateerde logistiek. Dat doen wij door het leveren van onze eigen logistieke dienstverlening voor pakketpost en door onze software service om interne logistiek te optimaliseren. Ons onderscheidend kenmerk is dat de drukte bij de pakketlockers wordt beperkt (en de efficiëntie van ritten van en naar de lockers verhoogd) door gebruik van een hublocatie. Een samenwerking met andere ketenpartners is essentieel om verandering in de industrie te versnellen en af te stappen van traditionele processen.

www.my-pup.com

Actiepunten Convenant ZES

  1. Maakt samen met partijen kleinschalige onbemande servicelockers beschikbaar in zowel de private (kantoorgebouwen en appartementencomplex) als de publieke (“mini-hubs”) sector door heel Rotterdam, ter ondersteuning van het efficiënter en emissievrij maken van hun stedelijke (last mile) delivery. Doelstelling 2023: 10 nieuwe locaties privaat.
  2. Draagt bij aan de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid voor white label pakketlockers in de openbare ruimte.
  3. Stelt MyPup software ter beschikking aan convenantpartners om hun interne logistiek te verduurzamen.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?