Mondial Movers

Logo Mondial Movers
Ecostars leden Convenantpartners

Mondial Movers is een landelijke verhuisorganisatie en biedt het de zakelijke en particuliere markt een passend en uitgebreid (facilitair) totaalpakket. Binnen Mondial Movers bepaalt een natuurlijk en diepgevoeld respect voor mens en milieu de bedrijfsvoering met een evenredige aandacht voor People, Planet en Profit. Duurzaamheid en Social Return zijn structureel verwerkt in het gehele verhuisproces. Als gecertificeerd Sociale Onderneming en geregistreerd Koploper MVO Nederland, ziet Mondial Movers de samenwerking met al haar stakeholders als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2011 was Mondial Movers het eerste verhuisbedrijf ter wereld dat een volledige elektrische verhuiswagen in kon zetten. Inmiddels beschikt Mondial Movers over een uitgebreid elektrisch wagenpark.

www.mondial-movers.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Biedt zowel de particuliere klant (inboedelverhuizing) als de zakelijke markt (projectverhuizing) in de stad Rotterdam een 100% emissievrije verhuizing aan. Voert in 2021 25% van haar verhuizingen in Rotterdam uit gebruikmakend van 100% elektrisch vervoer. Vanaf 2022 stijgt het percentage (nominaal) jaarlijks met 10% (2022: 35%, 2023: 45%, 2024: 55%). Mondial Movers monitort de voortgang, deelt haar ervaringen en rapporteert jaarlijks aan de gemeente Rotterdam.
  2. Werkt actief mee aan de ontwikkeling van een logistieke hub ten behoeve van de emissieloze bevoorrading van de binnenstad en beschikt over meerdere elektrische bakwagens die ingericht zijn voor verhuisvervoer of kwetsbare inventaris.
  3. Zoekt (met ondersteuning van de gemeente Rotterdam) actief de samenwerking met andere partijen om een efficiënt en emissievrij last mile concept ten behoeve van de stad Rotterdam te ontwikkelen en implementeren.
  4. Deelt haar kennis, ervaring en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?