Megron

Logo Megron
Ecostars leden

Megron biedt een breed pakket van activiteiten betreffende aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen in stedelijke en landelijke gebieden. Megron werkt onder meer voor gemeentes en andere overheidsinstellingen en bedrijven en ook voor collega- aannemers. Megron streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Er is beleid opgesteld voor duurzaam ondernemen; doelstellingen en acties zijn geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Dit verwezenlijkt Megron o.a. door deelname aan de CO2 prestatieladder.

Meer informatie: megron.nl


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?