J.P. van Eesteren

Logo J.P. van Eesteren
Convenantpartners

J.P. van Eesteren is een landelijk opererende utiliteitsbouwer. De projectportefeuille omvat een mix van nieuwbouw en herbestemming, verduurzaming en planmatig onderhoud van bestaand vastgoed. Met vestigingen in Gouda, Amsterdam en Houten ontwerpt, realiseert en onderhoudt J.P. van Eesteren technisch en organisatorisch complexe projecten: projecten met een hoog ‘bouw IQ’. J.P. van Eesteren staat voor: gebouwen slimmer maken.

J.P. van Eesteren is een TBI-onderneming. Techniek, bouw en infrastructuur (TBI) is een concern dat onze leefomgeving op duurzame wijze vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI kenmerkt zich als een flexibele (netwerk)organisatie. Met negentien zelfstandige dochterondernemingen wordt marktgeoriënteerd samengewerkt binnen de segmenten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra.

www.jpvaneesteren.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Onderzoekt en past de best mogelijke bouwmethodes toe die het energieverbruik, logistieke stromen en aan- en afvoer van afval reduceren.
  2. Verkent mogelijkheden om een logistieke hub in te zetten voor de binnenstedelijke projecten om logistieke stromen beter te organiseren en het aantal vrachtritten te reduceren.
  3. Experimenteert met emissievrije vervoersmiddelen zoals elektrische vrachtauto’s.
  4. Streeft naar volledig elektrische oplossingen op de bouwplaatsen.
  5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  6. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?