Joulz

Logo Joulz
Convenantpartners

Joulz is actief in de wereld van de energie-infrastructuren. Wij dragen met onze oplossingen op het gebied van zonne-energie, laadoplossingen, middenspanning en meten bij aan de energietransitie. Dit doen we door te adviseren, realiseren, beheren en onderhouden en investeren. In het convenant wil Joulz door haar kennis te delen en actief met klanten in gesprek gaan over de verduurzaming van hun wagenpark en de implicaties die dat heeft op hun elektrotechnische installaties. Door in onze oplossingen zoveel mogelijk te laden met groene, zelfopgewekte zonnestroom zorgen we voor een minimale belasting van het elektriciteitsnet, zodat het distributienet geen beperking vormt voor de transitie naar uitstootvrije logistiek in Rotterdam. Bij eventuele congestie, die de implementatie van laadvoorzieningen in de weg staat of vertraagt, adviseert Joulz een passende oplossing.

www.joulz.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Adviseert klanten en relaties over het realiseren van laadvoorzieningen en het laden met duurzaam opgewekte energie.
  2. Organiseert kennissessies over laadinfrastructuur en de impact op het energienet.
  3. Is gestart met, en werkt actief aan, het elektrificeren van het wagenpark en heeft de ambitie om het wagenpark binnen 5 jaar emissie-loos te maken.
  4. Adviseert en denkt actief mee in (technische) designontwerpen voor locaties waar beperkte netcapaciteit een overgang naar elektrisch laden in de weg staat.
  5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  6. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

 


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?