Hubbel

Convenantpartners

Hubbel gelooft dat de first en last mile in de stad anders kan en moet, slimmer en groener en altijd 100% Zero Emissie. Ons doel is daarmee de stad leefbaarder te maken met schonere lucht in de stad, betere bereikbaarheid en verbetering van de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd leveren wij toegevoegde waarde voor ondernemers door kosten te verlagen en/of omzet te verbeteren. Wij streven naar zo efficiënt mogelijke uitvoering van logistiek door te bundelen. In de toekomst bouwen wij aan meerdere hubs in Rotterdam en in andere steden zodat wij uiteindelijk de regio zo goed mogelijk kunnen voorzien van schone logistiek.

www.hubbel.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Realiseert uiterlijk 2024 twee volwaardige stadshubs in Rotterdam waarvandaan goederen gebundeld en 100% emissievrij worden vervoerd door Hubbel en partners.
  2. Implementeert haar slimme logistieke oplossingen voor bundeling over ketens heen om het aantal ritten met 40% te verminderen (bundeling tussen stromen).
  3. Draagt bij aan een duurzaam lokaal logistiek ecosysteem door voorop te lopen op sociaal vlak en met oog voor de lokale maatschappelijke impact van logistiek. Daarin streven wij naar vermijden, verminderen en als basisvoorwaarde verduurzamen!
  4. Bespaart in Rotterdam 5 kiloton CO2 uitstoot per jaar in 2024 door zero emissie transport en bundeling van ritten.
  5. Zoekt actief de samenwerking met andere partijen op om efficiënte en emissievrije last mile / first mile / city mile en onderlinge concepten in Rotterdam te realiseren.
  6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  7. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?