Hogeschool Rotterdam

Logo Hogeschool Rotterdam
Convenantpartners

Werk maken van de energietransitie is één van de focuspunten in het duurzaamheidsprogramma Samen Duurzaam van Hogeschool Rotterdam. Wij hechten er veel waarde aan om samen met onze 40.000 studenten en 4.000 medewerkers een bijdrage te leveren aan een schone en bereikbare stad.

Vraagstukken pakken we op in ons onderwijs- en onderzoeksprogramma. Daarmee kunnen we kennis over de Rotterdamse stadslogistiek vergroten, verdiepen en delen met de professionals van de toekomst. In Living Labs, pilots en studentprojecten gaan we ervaring opdoen met concepten voor het efficiënter en emissievrij maken van logistieke ketens. Ook in onze eigen bedrijfsvoering dragen we bij aan de convenantdoelstellingen.

www.hogeschoolrotterdam.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Zet de relevante onderdelen van haar onderwijs- en onderzoeksprogramma in om kennis met betrekking tot de Rotterdamse stadslogistiek te vergroten en verdiepen.
  2. Streeft in samenwerking met convenantpartners, bijvoorbeeld in Living Labs en pilots, naar het opdoen van ervaring met concepten voor het effi ciënter en emissievrij maken van logistieke ketens.
  3. Streeft in de eigen bedrijfsvoering naar een optimale bijdrage aan de convenantdoelstelling, bijvoorbeeld door leveranciers tot effi ciënte en emissievrije belevering te stimuleren.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?