Hibin

Logo Hibin
Convenantpartners

Koninklijke Hibin, netwerk van de bouwtoelevering, vertegenwoordigt ruim vierhonderd vestigingen van bouwmaterialengroothandels en enkele tientallen A-merkfabrikanten van bouwmaterialen. De bouwsector heeft als grootverbruiker een verantwoordelijkheid in het terugbrengen van het aantal bouwgerelateerde transportbewegingen. Doel daarbij is beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en beperking van hinder (geluid, fijnstof, minder vervoersbewegingen, kortere bouwtijd). Om bij te dragen aan die doelstelling, heeft Hibin de Experttafel ‘Hindervrije bouwlogistiek’ ingesteld, waar deskundigen van binnen en buiten de branche samenwerken aan oplossingen die zijn gericht op logistieke concepten voor kleinschalige projecten in binnensteden (digitalisering, bouwhubfunctie, sharing logistics). Deelname aan het Convenant ZES Rotterdam past daarbij.

www.hibin.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Organiseert experttafels voor inventarisatie van eisen en wensen t.b.v. de transitie naar emissievrije logistiek.
  2. Organiseert experttafels voor Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking.
  3. Biedt, mede door Hibin ontwikkelde, serious game Bouwlogistiek@work binnen de eigen leerkring.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Array

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?