Era Contour

Logo Era Contour
Convenantpartners

Een schonere stad en het optimaliseren van bouwtransport binnen de stadsring van Rotterdam, daar werken we heel graag aan mee. Want een schonere stad betekent ook een fijnere en gezondere leefomgeving voor de bewoners van die stad. En daarom zijn we vanuit ERA Contour aangesloten bij het convenant Zero Emissie Stadlogistiek. Als echte stedelijke vernieuwers voelen we deze maatschappelijke noodzaak. Daarnaast sluit deze doelstelling aan bij onze visie op duurzaamheid en innovatie. Met een proactieve en positieve houding gaan we dan ook met veel passie en plezier de komende tijd hiermee verder.

www.eracontour.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Reduceert logistieke transportbewegingen en stemt deze af op andere stadslogistiek. Doet dit door het onderzoeken, optuigen en organiseren van een logistieke hub voor (bouw) transport.
  2. Onderzoekt de mogelijkheid om met andere (emissievrije) vervoersmiddelen (bouw) transport te laten plaatsvinden.
  3. Onderzoekt en organiseert alternatieve emissievrije transportmiddelen/bewegingen op de bouwplaats.
  4. Onderzoekt en past alternatieve producten/bouwmethodieken toe: afvalreductie, energiezuiniger ontwikkelen en bouwen.
  5. Onderzoekt en organiseert mobiliteit van (bouwplaats)personeel: vermindert parkeerproblematieken in de stad, vermindert traditionele vervoersbewegingen in de stad.
  6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  7. Communiceert naar leden/achterban/partners/onderaannemers over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?