Dura Vermeer Bouw Zuid West

Logo Dura Vermeer Bouw Zuid West
Convenantpartners

Dura Vermeer Bouw Zuid West is een ontwikkelende bouwer en legt de focus op innovatieve en duurzame scenario’s voor vastgoedontwikkeling, woningbouw en utiliteitsbouw. We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van duurzame gebieden en maken ze daarmee klaar voor de toekomst.

In doen verbinden, in groen vooruit. Dat is ons geloof. Door meer terug te geven dan we van de omgeving vragen, kunnen we blijvend waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een gezondere, duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst. ‘Uitstoot op 0’ is dan ook één van onze duurzaamheidsambities waar wij ons hard voor maken. De ondertekening van het Convenant sluit daar naadloos bij aan.

www.duravermeer.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Presenteert voorbeelden van efficiënte bouwlogistiek en zero emissie vervoer van Dura Vermeer Bouw Zuid West BV op verschillende bijeenkomsten.
  2. Onderzoekt de mogelijkheden naar de inzet van emissievrij materieel op de bouwplaats.
  3. Voert onderzoek uit naar het reduceren van het aantal transportbewegingen naar de bouwplaats.
  4. Stimuleert en voert onderzoek uit rond het inzetten van logistieke bouwhubs en het inzetten van emissievrij transport.
  5. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  6. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?