DHL Express

Logo DHL Express
Ecostars leden Convenantpartners

DHL Express is een internationale organisatie die zich gespecialiseerd heeft in express vervoer. Sinds 1969 is DHL actief in 220 landen en gebiedsdelen. De laatste jaren is DHL Express zich meer en meer gaan toeleggen op duurzaam vervoer. Dit uit zich onder meer door de inzet van elektrische bestelbussen en bezorging per (elektrisch) fiets.

Meer informatie: www.dhl.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Voert 100% van de first en last mile leveringen in Rotterdam vanaf 2020 met emissievrije voertuigen uit.
  2. Richt een of meerdere cityhubs in.
  3. Jaagt andere onderdelen van de DPDHL groep aan om mee te werken aan initiatieven in het kader van dit convenant.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Array

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?