Daily Logistics Group

Logo Daily Logistics Group
Ecostars leden Convenantpartners

Daily Logistics Group (DLG) is een toonaangevend transportbedrijf, gespecialiseerd in het vervoeren van verse en diepgevroren producten.

Als familiebedrijf biedt DLG al meer dan 95 jaar duurzame en intermodale oplossingen voor transport over weg, water en spoor binnen heel Europa. De vloot omvat een groot aantal vrachtwagens, koeltrailers, huckepack-trailers en 45ft reefer containers. Als uw logistieke partner is er één specialiteit die ons het beste omschrijft: WE DELIVER!

Kwaliteit betekent voor DLG ook zorg voor het milieu. Als logistiek dienstverlener nemen wij dus onze verantwoordelijkheid. Wij investeren voortdurend in zuinige en duurzame apparatuur en voorzieningen. Daarom werken we samen met onze partners in de keten aan de realisatie van maatschappelijk verantwoorde doelen. We delen kennis en ervaring met andere partijen.

  • Wij investeren continu in verduurzaming van ons wagenpark.
  • Wij zoeken samen met onze klanten voortdurend naar steeds efficiëntere processen om het aantal transportbewegingen en- kilometers terug te dringen.
  • Wij maken onze chauffeurs bewust van het belang van brandstofbesparing.
  • Wij kiezen voor de meest efficiënte transportoplossing: over de weg, per spoor of over zee.

www.dlg-logistics.com

Actiepunten Convenant ZES

1. Onderzoekt, zodra er meer voertuigleveranciers zijn die emissievrije alternatieven aanbieden met een aanvaardbare TCO, of DLG Distribution daarin kan investeren.

2. Zet zich in om ook in de first mile – lange afstand transport naar het distributiecentrum aan de rand van de stad toe, buiten de ZES-zone – de uitstoot te verminderen door inzet van (BIO) LNG voertuigen.

3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.

4. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: