Cornelissen Groep

Logo Cornelissen Groep
Convenantpartners

Samen moeten we inspelen op de toegankelijkheid en leefbaarheid van steden & van ons allemaal! ​Cornelissen is overtuigd dat zero emissie haalbaar is op basis van samenwerking in de keten. ​ De samenwerking binnen het convenant met de gemeente, hogeschool en andere logistieke netwerkpartners, zien wij als de nieuwe vorm waarbij informatiedeling en vergroening in de logistieke keten centraal staat. ​

Met project Green Arrow; willen AS Watson en Cornelissen in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een zero-emissie Roadmap creëren die schaalbaar is voor alle zes zones in Nederland.​

www.cornelissen.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Onderzoekt samen met A.S. Watson de mogelijkheden tot het “zero emissie” bevoorraden van de A.S. Watson winkels in Rotterdam. Hier zal kennis en inzicht worden vergaard van de mogelijke oplossingen voor duurzame stadsdistributie die nodig zijn om de oplossing ‘uitvoerbaar’ te maken. Een van de mogelijke oplossingen die in elk geval nader onderzocht wordt is het emmissievrij bevoorraden van de filialen in de last mile door gebruik te maken van een ‘transitiepunt’ in de buurt van de ZES-zone. De mogelijkheid om naast Rotterdam ook Den Haag te kunnen bevoorraden zal ook onderzocht worden. In alle oplossingen blijft het van belang om zo effectief mogelijk te bevoorraden, op de gewenste tijden, tegen zo laag mogelijke kosten, met de hoogst mogelijke service.
  2. Onderzoekt samen met A.S. Watson de mogelijkheid om ook in de first mile – tussen het distributiecentrum Heteren en het transitiepunt – de uitstoot te verminderen en de beladingsgraad te verbeteren.
  3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  4. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Array

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?