ChargeNow

Convenantpartners

ChargeNow matched de wens (bedrijfsauto, wagenpark, laadplein) met de voorradige energie in het pand (meterkastaansluiting vs basisenergiegebruik). Hieruit komt een advies dat betrekking heeft op het type lader en de eventuele meterkastaanpassing. Mocht de ondernemer akkoord zijn met het advies, treden wij als projectmanager op en verzorgen wij het gehele traject en adviseren wij bij het instellen van backoffice en automatische verrekeningen van de transacties. Mocht het advies financieel niet haalbaar zijn, kunnen wij het advies aanbieden aan een exploitant. Tevens voorzien wij in gepersonaliseerd lader met bedrijfskleuren en/of bedrijfslogo. Daarnaast kunnen wij voorzien in onderhoud (NEN-eis 2025) en storingsopvolging.
ChargeNow doet mee aan het convenant om de drempel voor de transitie naar emissieloze stadslogistiek zo laag mogelijk te maken voor de ondernemer. Dan kan de ondernemer doen waarin hij goed is, dat doen wij namelijk ook.

Actiepunten Convenant ZES

  1. Begeleidt en adviseert bij de keuze voor laadinfra en eventuele aanpassingen van meterkasten en begeleidt bij de aanschaf en implementatie van laadinfra.
  2. Optimaliseert de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van laadinfra door onderhoud en storingsopvolging. Hierdoor wordt de inzetbaarheid van emissievrije wagenparken vergroot.
  3. Maakt het keuzepalet voor de aanschaf van laadinfra aantrekkelijker door verschillende mogelijkheden aan te bieden, waaronder het aanbrengen van bedrijfskleuren en/ of bedrijfslogo op de laadvoorziening en het onderbrengen van de investering bij een exploitant.
  4. Begeleidt en adviseert bij het delen van laadvoorzieningen met derden als exploitatiemodel.
  5. Is als kennispartner actief betrokken bij ontwikkelingen, leveren en onderhouden van hubs voor stadslogistiek.
  6. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  7. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?