Community

Wij zijn Logistiek 010

Community-Logistiek010

Convenantpartners zijn ondertekenaars van het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Met dit convenant verbinden zij zich aan afspraken en concrete acties om het gezamenlijke doel te behalen: efficiënte en schone stadslogistiek in Rotterdam.