BREYTNER

Logo BREYTNER
Ecostars leden Convenantpartners

BREYTNER is een zero emissie transportbedrijf gevestigd in Rotterdam. Al sinds 2016 zijn we actief met batterij-elektrische en waterstof- elektrische vrachtwagens in de 010 regio om duurzaam en emissievrij goederen te kunnen leveren. Als koploper bedrijf zijn wij van mening dat een convenant gesloten tussen marktpartijen en Gemeente een aanjager is voor de overgang naar emissievrij transport. Ambities, stimulering en regelgeving zijn de sleutels tot succes en de Gemeente Rotterdam zet hiermee weer een stap in de richting van een bereikbare en schone stad waarin het als bewoners prettig en gezond leven is en waarbij de noodzakelijke stadslogistiek streeft naar en werkt aan ‘zero impact’.

www.breytner.com

Actiepunten Convenant ZES

  1. Toont vanuit technisch aspect aan wat mogelijk is in het zware segment, zoekt en deelt tevens bijbehorende businesscases.
  2. Stelt, indien gewenst, het wagenpark ter beschikking aan bedrijven die zelf willen testen, om koudwatervrees te voorkomen.
  3. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  4. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

 


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?