Bouwend Nederland

Logo Bouwend Nederland
Convenantpartners

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Met de ondertekening van het convenant ZES willen we samen met de gemeente werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam en de verduurzaming van het materieel in de bouw.

www.bouwendnederland.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Participeert in de organisatie van het Rotterdamse evenement Logistiek 010. Nodigt daarbij leden uit en zoekt naar sprekers.
  2. Communiceert naar leden over (Rotterdamse) ontwikkelingen op het gebied van emissievrije stadslogistiek, over eigen acties, de voortgang van het convenant en het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?