Baas B.V.

Convenantpartners

Baas B.V. gaat groen door het leven en houdt zich actief bezig om de uitstoot van CO2 te verminderen. De komende jaren staan alle innovaties die binnen Baas B.V. plaatsvinden in het teken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden rijden er zo’n 275 bedrijfsbussen rond. Daarvoor wordt het elektrisch rijden omarmd. Zo zijn onlangs de eerste 4 volledig elektrische bedrijfsbussen in bedrijf genomen. Hiermee zijn de eerste serieuze stappen gezet voor ‘Samen op weg naar emissievrije steden in 2025’. Dit is het begin, maar er liggen ook nog uitdagingen voor ons zoals het emissievrij vervoeren van grote materieelstukken.

www.baasbv.nl

Actiepunten Convenant ZES

  1. Zal bij vervanging van alle huidige bedrijfsbussen deze vervangen door elektrische bedrijfsbussen.
  2. Zet zich in als ambassadeur voor de sector om tot oplossingen te komen voor uitstootvrij vervoer van grote materieelstukken als compressoren en minigravers. Neemt daar initiatieven toe, betrekt andere partijen en werkt naar oplossingen.
  3. Helpt haar onderaannemers, loonwerkbedrijven, e.d. met de overstap naar uitstootvrij vervoer, door te informeren, ervaring uit te wisselen en mee te denken in oplossingen.
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de eigen website en digitale nieuwsbrief en via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?