ABN AMRO

Logo ABN AMRO
Convenantpartners

ABN AMRO wil graag bijdragen aan de realisatie van de ambitieuze doelstellingen om de stadslogistiek te verduurzamen. De aanpak van het Convenant ZES sluit geheel aan bij onze visie. Een dergelijke ambitie kan enkel en alleen worden gerealiseerd door serieuze partnerships en verregaande lange termijn ketensamenwerking. Dit zet deuren open naar financiering van toepasbare innovatie die ruimte biedt om logistieke bewegingen in en rondom de stad opnieuw in te richten. De unieke brede vertegenwoordiging in het Convenant kan een versnelling geven aan de oplossingen die nodig zijn om het doel te bereiken.

www.abnamro.com

Actiepunten Convenant ZES

  1. Stimuleert de duurzame transitie naar een emissievrij wagenpark actief door passende financieringsproposities te ontwikkelen. ABN AMRO Bank N.V. realiseert dit door in gesprek te gaan met relevante stakeholders die zich hebben verbonden aan het convenant (gebruikers en producenten). Concreet betekent dit het analyseren van business cases voor emissievrije voertuigen en het doen van voorstellen die leiden tot een duurzame en rendabele businesscase.
  2. Gaat actief in gesprek met partners uit het convenant om ook nieuwe transportconcepten ruimte te bieden, met als doel de totale transportketen te optimaliseren. Concreet betekent dit het organiseren van/deelnemen aan Ronde Tafels.
  3. Vult financiële instrumenten aan met financieringsproducten die gecombineerd zijn met Groen-bank, subsidie of leverancierssamenwerkingen (van ZES-voertuigen).
  4. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  5. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?