Bluekens EV

Convenantpartners

Emissievrije stadslogistiek bestaat uit meer dan alleen voertuigen. Die zijn slechts onderdeel van een heel logistiek ecosysteem. En dat is precies de uitdaging die ze bij Bluekens EV aangaan. Bluekens EV integreert (de juiste) voertuigen, fleet management en energie/laadinfra in een sluitende totaalaanpak. En met de intelligente software kunnen Bluekens EV samen de performance van elektrische wagenparken ook nog eens doorlopend optimaliseren. Bluekens EV doet mee met het convenant omdat door kennisdeling en samenwerking de transitie naar emissievrije stadslogistiek wordt versnel. Voor meer informatie over Bluekens EV, kijk op www.bluekensev.com

Actiepunten Convenant ZES

  1. Begeleidt en adviseert bij de keuze voor emissievrije voertuigen tot 12 ton.
  2. Informeert de klant over de ZES-zone en de noodzaak om over te stappen.
  3. Stelt emissievrije voertuigen, mobiele laadpunten en laadpassen beschikbaar voor de probeeractie van de gemeente Rotterdam.
  4. Adviseert middels een Energiescan in de ontwikkeling van laadinfra op bedrijfslocaties.
  5. Begeleidt de aanschaf en implementatie van laadinfra.
  6. Optimaliseert de inzetbaarheid van emissievrije wagenparken door kennis en ervaring met elektrische bedrijfswagens te delen.
  7. Onderzoekt innovaties ter verhoging van de inzetbaarheid van elektrische voertuigen en deelt deze kennis.
  8. Is als kennispartner actief betrokken bij ontwikkelingen van o.a. hubs en ontwerp van emissievrije ecosystemen voor stadslogistiek.
  9. Deelt kennis, ervaringen en voorbeeldcases op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010.
  10. Communiceert naar leden/achterban/partners over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?