Verruiming van de openingstijden

Een lachende man met op de achtergrond een industrieterrein

Het project

Lekkerkerker Rotterdam heeft de openingstijden van het bedrijf zowel in de ochtend als de middag verruimd. Voorheen was het 6.30 – 16.00 uur en nu is het bedrijf van 6.00 – 18.00 uur open. Het gevolg is dat klanten al voor de ochtendspits terecht kunnen. Lekkerkerker heeft met instemming van de medewerkers het werkrooster aangepast om de verruimde openingstijden in ploegen mogelijk te maken. Hierdoor reist een deel van het personeel nu ook buiten de spitstijden. Alles bij elkaar levert dit nieuwe beleid naast een grotere klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid zeven spitsmijdingen op (vijf vrachtwagens en twee personenauto’s).

Het gesprek

Dhr. Ottevanger vertelt: “Diverse klanten wilden zelf al de spits mijden en zagen de openingstijden graag verruimd worden van 6.30 – 16.00 uur naar 6.00 – 18.00 uur. Van 1 november 2016 – december 2016 hebben we een proefperiode gedraaid. Officieel wisten de meeste klanten hier nog niets vanaf. Het beviel echter goed en vanaf 1 januari 2017 hebben we de nieuwe openingstijden bij iedereen bekendgemaakt.” En dit bleek goed te werken. Sinds 1 november 2016 hebben er om 6.00 uur ’s ochtends al 592 vrachtwagens aan de poort gestaan. “Met name in de ochtend is het booming. Voordat de voorman aanwezig is, staat er al een rij voor het hek te wachten.” Nog vroeger opengaan heeft voor Lekkerkerker echter geen toegevoegde waarde. Verder heeft de verruiming in de middag geen spitsmijding opgeleverd omdat dit nog binnen de spitstijden valt. Traditioneel gaan de bouwplaatsen echter om 16.00 uur dicht en Lekkerkerker biedt hen op deze wijze de mogelijkheid om na sluiting nog materialen terug te brengen (ook vanaf grotere afstand) – of alvast op te halen voor de volgende dag.

Om de nieuwe openingstijden te kunnen realiseren heeft Lekkerkerker een ploegenrooster ontwikkeld. “Aan iedere medewerker, zowel op het terrein als op kantoor, is gevraagd of ze ervoor open stonden om eerder of juist later te beginnen. Want je kunt mensen met gezinnen niet ineens een ander werkrooster geven. En wat bleek? Het paste precies! De één was blij omdat ze de kinderen daardoor van school kon halen en de ander omdat hij kon uitslapen. En het fijne is dat als je eenmaal zo’n schema hebt, dit voor toekomstige werknemers een vaststaand gegeven is.” Vervolgens hebben alle betrokken werknemers een handtekening gezet en is het schema conform de cao bouw & infra aan het Technisch Bureau Bouwnijverheid mede gedeeld. “In ons geval paste het goed, maar voor andere bedrijven zou het wel een drempel kunnen zijn om akkoord van de betrokken werknemers te verkrijgen. Een nadeel is verder dat we nu buiten de standaardkaders van de cao vallen en daardoor bij iedere nieuwe cao het TBB weer dienen in te lichten. Maar het is wat ons betreft absoluut de moeite waard!” Lekkerkerker voorziet duidelijk in een behoefte van klanten die de spits willen vermijden. “Het begon eigenlijk bij Van Noort, onze vaste partner voor transport. Van Noort gaf De Verkeersonderneming aan wel open te staan om spitsmijdingen te realiseren, maar hierin afhankelijk te zijn van haar opdrachtgevers, waaronder Lekkerkerker. Zo kwam De Verkeersonderneming bij ons terecht. En dankzij onze verruimde openingstijden is spitsmijding nu voor Van Noort ook mogelijk geworden.” Een mooie samenwerking dus. Ook de vijf grootste klanten van Lekkerkerker die zelf transport regelen, grote bouwbedrijven, waren erg blij met de verruimde openingstijden. Al deze klanten kunnen nu zelf ook buiten de spits rijden en daardoor files en vertragingen vermijden. En dat geldt ook voor het personeel.

Ottevanger ziet het als een kettingreactie. Hij vindt het voor andere bedrijven ook belangrijk om zich te realiseren dat dergelijke keuzes positief doorwerken.

“People, planet & profit worden er alle drie beter van. Wat wil je nog meer?”

Ottevanger is zeer tevreden over het resultaat. “Over een paar maanden gaan we dit weer evalueren. Het laatste uur wordt significant minder geladen en gelost, maar dan kan er lekker worden doorgewerkt met het walsen en schoonmaken van geretourneerde materialen. Ik verwacht dat we deze tijden zo vasthouden.”

Wat je met spitsmijding kunt bereiken, is volgens Ottevanger dat je tegemoet kunt komen aan zowel je commerciële belang, je doelstellingen qua duurzaamheid alsook de wensen van je personeel. “Je voldoet aan de eisen van de klant en ook is het personeel echt blij met het nieuwe ploegenrooster. En je bent tegelijk ook nog de impact op het milieu aan het verbeteren.”

Samenwerking met De Verkeersonderneming

“De samenwerking met De Verkeersonderneming was heel soepel”, vertelt Ottevanger. “In het proces om alle cijfers en onderbouwingen rond te krijgen werd flexibel met ons meegedacht.”

Trots

Volgens Ottevanger slaan ze drie vliegen in één klap. “De zaken worden er beter van, de wereld en mijn personeel. Het gaat hand in hand eigenlijk.” Dan bedenkt hij ter plekke: “People, planet and profit! Ze profiteren allemaal door één project. Wat wil je nog meer?”


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?