Samen duurzame opties zoeken

Logo Geodis Road Transport

Wanneer twee wereldtoppers met elkaar gaan samenwerken krijg je een mooi project. Geodis behoort wereldwijd tot de top 4 van logistieke dienstverleners. Sunrise Medical is wereldleider in het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en distribueren van rolstoelen en scootmobielen. Beide bedrijven hebben elkaar gevonden in hun motivatie om te werken aan verduurzaming en hun wens om de CO² uitstoot te beperken.

Keten in beweging richting duurzaamheid

“We hebben een nieuwe transportafdeling met vijf medewerkers opgezet om voor klanten die zelf niet direct voor intermodaal transport zouden kiezen toch een modal shift te kunnen maken.” Eric Mulder is branch manager Ocean Geodis. “Zo’n afdeling zet de maximale focus op het bewerkstelligen van een modal shift, heeft een aangepast planningssysteem en de medewerkers hebben veel aandacht voor de informatie-uitwisseling met klanten en ketenpartners.”

Zijn collega, Inkoop en transport manager Peter de Haan, geeft aan hoe belangrijk die informatie-uitwisseling is. “Soms denken klanten minder controle te hebben over vervoer via bijvoorbeeld een barge (binnenvaart). Maar door de klant goed te informeren en volledig op de hoogte te houden van levertijden, worden verwachtingen gemanaged en blijft de klant tevreden. Wanneer een klant de container sneller nodig heeft, dan wordt deze alsnog per truck vervoerd. Dat hoeft dan vaak niet in de spits.”

“Ook de communicatie naar medewerkers is cruciaal, “ vult Fred van Dijl, Europees transport manager van Sunrise aan. “We zijn al 16 jaar klant van Geodis en zien onszelf inmiddels als een samenwerkingspartner. De doelen die we wilden behalen op het gebied van duurzaamheid door het vermijden van de spits en door containers van de weg af te halen, vergt een andere werkwijze en het volgen van andere interne processen. Daar moeten medewerkers aan wennen. We hebben daarom tijd en moeite gestoken in het communiceren met de medewerkers over nut en noodzaak.” Ook de klanten van Sunrise zijn gebaat met dit veranderingsproces. Van Dijl: “Onze dealers leveren  bijvoorbeeld o.a. aan lokale overheden die bij aanbestedingen steeds vaker eisen stellen aan duurzaamheid. Daarom verlangen we van transporteurs en leveranciers dat ze ISO 14001 gecertificeerd zijn. Zo komt de gehele keten in beweging richting duurzaamheid en creëer je bewustzijn.”

Inzet inlandterminal

Hoe verloopt het proces nu? “De lading wordt nu in plaats van met vrachtwagens via de barge (binnenvaart) vervoerd naar de inlandterminal in Utrecht. Dit betekent dat de planning en voorraad is aangepast op een langere levertijd die de barge met zich meebrengt. Door gebruik te maken van een inlandterminal kunnen we de containers afroepen wanneer we willen en door de korte afstand zonder files en vertraging op het gewenste tijdstip ontvangen. In nauwe samenwerking met Geodis verloopt dit proces heel soepel,” zegt van Dijl. Hij vervolgt: “In de logistiek ben je altijd op zoek naar de best mogelijke oplossing, rekening houdend met milieu, spits, kosten en klanten. De producten van Sunrise Medical zijn natuurlijk van groot belang voor de eindklanten. Mobiliteit is voor hen meer dan op weg gaan. Hun dagelijkse leven en hun contacten hangen er van af. De urgentie om op tijd te leveren is zonder meer duidelijk. Daarom stellen we hoge eisen aan onze vervoerders.”

Mindset veranderen

Geodis en Sunrise Medical hebben de keten in beweging gekregen. Dat betekent niet dat ze er nu zijn. Zo lopen Geodis en Sunrise Medical nog wel eens tegen congestie in de haven op. De Haan: “Wanneer het in de haven niet soepel verloopt, hebben we te maken met vertragingen met een flinke onkostenpost tot gevolg. Echt heel jammer, want anders zouden we nog veel meer transport via de barge kunnen uitvoeren”.

“Eigenlijk merk je op alle niveaus dat mensen niet zo van verandering houden, ze moeten aan vernieuwingen wennen. Door in te zien dat je zelf onderdeel bent van het probleem en te focussen op oplossingen, komt er verandering. In de spits zijn we onderdeel van de files. Door daar alleen op te mopperen gebeurt er niets. Wanneer we met elkaar veranderen, pakken we het probleem aan en hebben we er allemaal baat bij. We zijn enthousiast gemaakt door De Verkeersonderneming om eens anders naar ons transport te kijken. Hierdoor is niet alleen ons proces maar ook de mindset van onze klanten en medewerkers aangepast,” zegt Mulder. “Ik ben er trots op dat we samen met Sunrise Medical op zoek zijn gegaan naar andere mogelijkheden en alternatieven.”

 

Interview met:   

Geodis Wilson Netherlands BV en klant Sunrise Medical

Branch manager Ocean Geodis :

Eric Mulder

Inkoop en transport manager Geodis:                   

Peter de Haan

Europese transport manager van Sunrise:           

Fred van Dijl

Bedrijfstak:

Transportbedrijf (klant Sunrise Medical producent en handelsbedrijf van revalidatiemiddelen zoals o.a. scootmobielen, (elektrische) rolstoelen, rollators

Bedrijfsgrootte:

30.000 medewerkers

 

Oplossing:

Modaliteiten shift en andere tijden


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?