Duurzaamheid via planningssystemen

spoorbrug in rotterdam

Wie duurzaam wil ondernemen, moet vaak ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorvoeren. Het is niet altijd op voorhand duidelijk wat het effect van deze maatregelen zal zijn op de financiën van een organisatie. Wetenschappers van de Last-Mile Logistics groep aan de Erasmus Universiteit ontwikkelen daarom systemen die de effecten van duurzame maatregelen in kaart brengen vóórdat zij doorgevoerd worden.

Onzekerheid

Veel ondernemingen willen verduurzamen. Dit blijkt wel uit de vele succesvolle initiatieven als GreenDeal010. Toch worden ingrijpende veranderingen slechts langzaam doorgevoerd. Een belangrijke reden hiervoor is dat de economische gevolgen van maatregelen vooraf vaak onduidelijk zijn. Belangrijke vragen blijven onbeantwoord. Kan mijn onderneming dezelfde service blijven leveren als we goederen overleveren aan een binnenstadservice? Blijft de bedrijfsvoering rendabel als we alle vrachtwagens vervangen door elektrische voertuigen? Door deze onduidelijkheid kunnen veel ondernemingen zich alleen kleine veranderingen permitteren. Sommige grote bedrijven hebben genoeg reserves om een economische tegenvaller op te vangen, maar vooral voor veel midden- en kleinbedrijven zijn de risico’s van duurzame maatregelen te groot.

Planningssystemen

Planningssystemen van de Erasmus Universiteit bieden uitkomst. Wetenschappers ontwerpen daar software die planners helpt bij het nemen van logistieke beslissingen. De planningssystemen kunnen bijvoorbeeld adviseren hoe een vrachtwagen het beste ingeladen kan worden of hoe een route geoptimaliseerd kan worden. Dit is handig bij tijdsdruk, als er veel leveringen tegelijk ingepland moet worden of als een logistiek probleem erg complex is.

Maar de planningssystemen zijn niet alleen van nut bij het nemen van operationele beslissingen. Omdat de systemen ontworpen zijn om complexe beslissingen te nemen, kunnen ze ook gebruikt worden om ‘wat-als scenario’s’ te bekijken. ‘Wat als mijn onderneming alle vrachtwagens vervangt door elektrische voertuigen?’ Deze hypothetische situatie kan nagebootst worden in het planningssysteem. Op deze manier kan het systeem een inschatting maken van de kosten en baten van elke denkbare verandering in de bedrijfsvoering, en dus ook van duurzame veranderingen. Overigens houdt het wetenschappelijk onderzoek niet op bij ‘wat-als scenario’s’. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het kiezen van de optimale maatregelen om duurzamer te werken zonder dat een organisatie economische risico’s loopt.

Kennis delen en samenwerken

Bij Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek werkt de gemeente samen met kennisinstellingen en bedrijven aan schonere lucht in Rotterdam. Zo moeten duurzame maatregelen aansluiten op de dagelijkse praktijk in de logistieke sector.

Ook onderzoekers van de groep Last-Mile Logistics aan de Erasmus Universiteit werken constant aan het overbruggen van het gat tussen theorie en praktijk. Hiervoor is kennisdeling en samenwerking onmisbaar. Op www.erim.eur.nl\Last-Mile vindt u informatie over lopend en afgerond onderzoek, dat we veelal in samenwerking met partners uit de industrie hebben uitgevoerd. Neem voor meer informatie of een verkennend gesprek contact op via de website of stuur een e-mail naar spliet@ese.eur.nl.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?