Verschil ZE-zone en milieuzone Stad Rotterdam

Verkeersbord van de milieuzone op Laan van Zuid in Rotterdam Zuid

De milieuzone in Rotterdam en de ZE-zone. Beide zijn bedoeld om luchtkwaliteit en mate van uitstoot in steden te verbeteren. Wat is nu het verschil?

ZE-zone

De ZE-zone is een van de maatregelen in het kader van schone en slimme stadslogistiek. Voor het vervoer van goederen mogen binnen deze zone alleen uitstootvrije bestel- of vrachtauto’s rijden. Heb jij als ondernemer een bestel- of vrachtauto, dan geldt deze zone ook voor jou en kun je vanaf 1 januari 2025 het stedelijk gebied van Rotterdam niet meer in. Lees hier meer over de ZE-zone.

Milieuzone Stad Rotterdam

De milieuzone in Rotterdam is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vrachtauto’s die te veel uitstoten mogen deze zone niet in. In Rotterdam geldt de zone alleen voor vrachtauto’s. Voor personen- en bestelauto’s gelden geen beperkingen. Zij mogen de milieuzone inrijden ongeacht leeftijd of emissieklasse. In Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht geldt de milieuzone ook voor personen- en bestelauto’s.

Vrachtauto’s moeten minimaal voldoen aan emissieklasse 6 om de milieuzone in te mogen rijden. Dat is voor alle gemeentes gelijk. Met een toegangseis van minimaal emissieklasse 6 kunnen bedrijven zich al voorbereiden op de invoering van de ZE-zone.

Naast de milieuzone Stad Rotterdam kent Rotterdam ook een milieuzone voor de Maasvlakte. Lees hier meer over de milieuzone Stad Rotterdam en hier voor de milieuzone Maasvlakte Rotterdam.

De verschillen op een rij

In de onderstaande tabel zetten we de belangrijkste verschillen tussen de ZE-zone en de milieuzone op een rij.

ZE-zone Milieuzone
Doel Met schone en slimme stadslogistiek de luchtkwaliteit en bereikbaarheid van de stad verbeteren en CO2-uitstoot verminderen. Tegengaan van oude diesel vrachtauto’s om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.
Wat Uitstootvrij vervoer en minder ritten als het gaat om stadslogistiek. Uitstootvrije vrachtauto’s of met minimaal emissieklasse 6.
Voor wie Landelijk voor alle bestel- en vrachtauto’s die op naam staan van een bedrijf. In Rotterdam alleen voor vrachtauto’s.

In sommige gemeenten geldt de milieuzone ook voor diesel personenauto’s, bestelauto’s en bussen.

Waar Stad Rotterdam.

Bekijk de afbakening van de ZE-zone voor Stad Rotterdam.

Stad Rotterdam en Maasvlakte.

Bekijk de afbakening van de milieuzone voor Stad Rotterdam en voor de Maasvlakte.

Wanneer Invoering in 2025. Milieuzone Stad Rotterdam is al van kracht sinds 2016. Eindigt bij invoering van de ZE-zone.

De milieuzone Maasvlakte blijft ongewijzigd.

Handhaving Op basis van kenteken. Op basis van kenteken.

Toekomst

Gemeentes mogen zelf bepalen waar een ZE-zone en/of een milieuzone wordt ingesteld. Afgaande op de voorlopige contouren van de ZE-zones in Nederland, gaan nagenoeg alle milieuzones voor vrachtauto’s in Nederland op in een ZE-zone. Dat geldt ook voor de milieuzone Stad Rotterdam. De milieuzone Maasvlakte Rotterdam blijft ongewijzigd.


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van: