Verschil ZE-zone en milieuzone Rotterdam

Verkeersbord van de milieuzone op Laan van Zuid in Rotterdam Zuid

De ZE-zone en de mileuzone in Rotterdam. Beiden zijn bedoeld om luchtkwaliteit en mate van uitstoot in steden te verbeteren. Wat is nu het verschil?

ZE-zone (vanaf 01-01-2025)

De ZE-zone is een van de maatregelen voor schone en slimme stadslogistiek in Rotterdam. Voor het vervoer van goederen mogen binnen deze zone alleen uitstootvrije bestel- of vrachtauto’s rijden. Heb jij als ondernemer een bestel- of vrachtauto die niet uitstootvrij is, dan geldt de ZE-zone ook voor jou. Lees hier meer over de ZE-zone.

Milieuzone

De milieuzone in Rotterdam is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vrachtauto’s die te veel uitstoten mogen deze zone niet in. In Rotterdam geldt de zone alleen voor vrachtauto’s. Voor personen- en bestelauto’s gelden geen beperkingen. Zij mogen de milieuzone inrijden ongeacht leeftijd of emissieklasse. In Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht geldt de milieuzone ook voor personen- en bestelauto’s.

Vrachtauto’s moeten minimaal voldoen aan emissieklasse 6 om de milieuzone in te mogen rijden. Dat is voor alle gemeentes gelijk. Met een toegangseis van minimaal emissieklasse 6 kunnen bedrijven zich al voorbereiden op de invoering van de ZE-zone.

Naast de milieuzone Stad heeft Rotterdam ook een milieuzone voor de Maasvlakte. Lees hier meer over de milieuzone Stad en hier voor de milieuzone Maasvlakte.

Vanaf 1 januari 2025 vervangt de ZE-zone de milieuzone. Dat betekent dat de milieuzone in Rotterdam Noord opgaat in de ZE-zone en dat de ZE-zone wordt uitgebreid naar Rotterdam Zuid. Zo ligt het hele stedelijke gebied binnen de ring in de ZE-zone.

De verschillen op een rij

In de onderstaande tabel zetten we de belangrijkste verschillen tussen de ZE-zone en de milieuzone op een rij.

ZE-zone Milieuzone
Doel Verbeteren luchtkwaliteit en bereikbaarheid, verminderen CO2-uitstoot Verbeteren luchtkwaliteit
Wat Uitstootvrij vervoer en minder ritten als het gaat om stadslogistiek Uitstootvrije vrachtauto’s of met minimaal emissieklasse 6
Voor wie Voor alle bestel- en vrachtauto’s In Rotterdam alleen voor vrachtauto’s

In sommige gemeenten geldt de milieuzone ook voor diesel personenauto’s, bestelauto’s en bussen

Waar Rotterdam Noord en Zuid binnen de ring

Bekijk de precieze afbakening van de ZE-zone voor Rotterdam

Stad Rotterdam en Maasvlakte Rotterdam

Bekijk de afbakening van de milieuzone voor Stad en voor de Maasvlakte

Wanneer Invoering op 1 januari 2025 Milieuzone Stad is al van kracht sinds 2016. Eindigt bij invoering van de ZE-zone

De milieuzone Maasvlakte blijft ongewijzigd

Verkeersbord


Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?