Stadshubs: ruimte creëren voor efficiënte stadslogistiek

Magazijn met voertuigen die worden uitgeladen.

Hubs aan de rand van de stad spelen een cruciale rol bij het schoon en efficiënt bevoorraden van steden. In Rotterdam ontstaan steeds meer hubs, maar ruimte voor nieuwe locaties is schaars. Wat moet er gebeuren om te voldoen aan de vraag naar nieuwe stadshubs?

Steeds meer stadshubs

Rotterdam ziet steeds meer stadshubs ontstaan. De grote pakketbezorgers, supermarkten en groothandels hebben hun hubnetwerk aardig op orde. Maar er ontstaan ook steeds meer logistiek dienstverleners die kleinere goederenstromen van verschillende partijen bundelen in hubs aan de rand van Rotterdam en deze met kleinere, uitstootvrije voertuigen de stad in brengen. Partijen zoals Hubbel, Hub010 en Pakkethelden.

 Stadshubs bieden talloze voordelen voor de stadslogistiek. Volgens onderzoek van CE Delft kan het gebruik van stadshubs de beladingsgraad van voertuigen bijna verdubbelen. Hierdoor vermindert het aantal vervoersbewegingen en daarmee opstoppingen op de wegen. Door gebruik van schone voertuigen vermindert de CO2-uitstoot en verbetert de luchtkwaliteit in de binnenstad.

 Ruimte is schaars en duur

Met het oog op de toekomstige zero emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s worden stadshubs de komende jaren onmisbaar in de stadslogistiek. Maar volgens een recent rapport van ABN Amro is ruimte schaars als het gaat om het aanleggen van nieuwe hubs. Hoewel bijna een derde van de vervoerders in de stadslogistiek stadshubs wil gebruiken, worden er nog maar weinig daadwerkelijk gerealiseerd.

City Hub bijvoorbeeld, wil graag groeien binnen Rotterdam, maar kan dat door een gebrek aan geschikte locaties minder hard doen dan gehoopt. “Het is steeds moeilijker geworden om geschikte locaties te vinden die betaalbaar zijn. Een stadshub moet vlakbij de binnenstad staan met een goede uitvalsweg. En er moet voldoende netcapaciteit zijn voor het opladen van uitstootvrije voertuigen”, stelt CEO Karel Hoeben in het rapport.

 De hoge huurprijzen en beperkte beschikbaarheid van geschikte locaties zijn vooral een uitdaging voor kleinere spelers in de markt. Grote bezorgdiensten en supermarkten hebben op dit moment meer mogelijkheden om stadshubs te ontwikkelen, waardoor het aantal hubs dat door verschillende vervoerders wordt gebruikt, beperkt blijft.

Delen van stadshubs

Een oplossing in het opschalen en toegankelijker maken van stadshubs voor kleinere partijen, zijn gedeelde, zogenaamde white label stadshubs. Verschillende vervoerders en bedrijven kunnen gezamenlijk gebruikmaken van een hub en de logistieke faciliteiten delen. Het open concept van stadshub van City Hub is hier een voorbeeld van. “Naast onze eigen vervoersmiddelen zijn ook last-mile vervoerders aangesloten. Leveringen gaan mee de stad in met een rit die nog ruimte over heeft”, zegt Hoeben.

Wat doet Rotterdam om meer ruimte te creëren voor hubs?

Dat ruimte in Rotterdam schaars is, merkt Jan Robbert Albrechts, coördinator goederenvervoer bij de gemeente Rotterdam. “Bijna wekelijks kloppen er partijen aan die hulp zoeken bij het vinden van een geschikte locatie. De meesten zoeken greenfield locaties: letterlijk een leeg weiland waarop zij zelf kunnen bouwen. Maar die zijn er niet in Rotterdam.” Albrechts geeft aan dat de gemeente vanuit het Convenant ZES met de logistieke sector in gesprek is om te bepalen wat er nodig is om de hubs van de grond te krijgen. “Marktpartijen zijn de experts, kennen het logistieke proces en weten wat ze nodig hebben’’.

Ook heeft de gemeente de ruimtebehoefte voor logistieke hubs met een model inzichtelijk laten maken. Volgens dit model is er bijna een verdubbeling aan logistieke ruimte nodig. ‘’We zijn nu aan het kijken of we bij een aantal bestaande bedrijventerreinen prioriteit kunnen geven voor een hubfunctie”, zegt Albrechts. In de Rotterdamse omgevingsvisie De Veranderstad wijst de gemeente zoekgebieden aan waar ze deze ruimte hoopt te vinden. Onder meer Bedrijvenpark Rotterdam Noord-West, de Spaanse Polder, gebied Boezembocht-Veilingterrein, Poort van Charlois en Hordijk-Oost worden hierin genoemd.

Kaart met potentiele locaties voor stadshubs in rotterdam
Kaart met potentiële locaties voor nieuwe stadshubs

Hergebruik of -ontwikkeling van bestaande locaties tot stadshubs is momenteel de meest voor de hand liggende optie om meer ruimte te creëren. “Iedereen heeft ruimte nodig. Ook sportclubs, bedrijven en woningen”, vervolgt Albrechts. “Logistieke ruimte combineren met andere functies zoals sportvelden of parkeerplaatsen is geen vraag maar een noodzaak om iedereen plek te kunnen geven rondom de stad.’’

 


Array

Blijf op
de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Initiatief van:

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom de ZE-zone van Rotterdam?